Curierul Zilei - Două judoka, sportivele anului!
Fapt divers *** ️ Tâlhărit în bar, la păcănele!     Fapt divers *** ️ Au plecat cu mortul, a luat foc casa!     Economic *** ️ România, cea mai mare inflaţie din Europa     Sport *** ️ „Am controlat jocul, mai puteam marca!“     Social*** ️ Majorarea accizelor la ţigări, amânată     Fapt divers*** ️ Motociclist rănit, în accident     Fapt divers *** ️ Femeie dispărută de acasă!     Social *** ️ Trei viitori pompieri de nota 10!    
 Publicitate pdf
Două judoka, sportivele anului!
(3 voturi)
Tuesday, 24 December 2013

Clubul CSM Piteşti a premiat cele mai bune rezultate pe 2013

Două judoka, sportivele anului!

 

 Cel mai important club sportiv din judeţul nos­tru a încheiat anul 2013 cu un moment festiv. Clubul Sportiv Muni­ci­pal Piteşti, con­dus de directorul George Ziguli, i-a pre­miat, ieri seară, la hotelul Ramada, pe cei mai buni sportivi care au obţinut rezul­ta­te deosebite. Eveni­men­­tul s-a bucurat de prezenţa oficialită­ţi­lor locale, dar şi a unor invitaţi de sea­mă din cadrul Minis­terului Tineretului şi Spor­tu­lui. Anul 2013 a fost unul foarte bun pen­tru clubul din Ştrand care a obţinut 345 de meda­lii şi locul 3 în cla­sa­men­­tul grupărilor ce pri­mesc finanţare de la stat. Topul este în­tocmit de MTS, iar cla­sarea pe această poziţie este după Farul Constanţa şi Olimpia Bucureşti.

Organizatorii au întocmit clasa­mentul pentru cei mai buni sportivi pe fiecare secţie în parte, în func­ţie de performanţele internaţionale şi medaliile obţinute în cadrul Cam­pionatelor Naţionale. După re­zul­tatele înregistrate în 2013, judoka Alina Zaharia şi Alina Cheru au fost desemnate cele mai bune spor­tive ale CSM Piteşti pe anul 2013. Cele două Aline de aur sînt absolvente ale Facultăţii de Edu­caţie Fizică şi Sport şi pot constitui modele pentru ceilalţi sportivi. Zaharia şi Cheru sînt campioane europene de Judo Kata - stilul Jun No Kata, desfăşurat în Malta, şi membre ale Academiei de Judo Kodokan - Tokio, din Japonia.

Baschetul, premiat

Managerul BC Argeş, Sorin Căprărescu, a fost declarat omul numărul 1 în baschetul piteştean. El s-a implicat în organizarea fără cusur a Campionatului European Under 20, desfăşurat în această vară la Piteşti, dar şi în organi­za­rea ireproşabilă a participării echi­pei noastre în Cupele Europene. Conducerea CSM Piteşti i-a acor­dat un premiu de excelenţă. Cel de-al doilea premiant al secţiei a fost secundul BC Argeş, A­lex­an­dru Ziguli. Conducătorii speră ca acesta să preia ştafeta conducerii tehnice şi să reediteze perfor­man­ţele obţinute de tatăl său. Şi el a primit tot un premiu de ex­ce­lenţă.

Bălăşoiu, cea mai bună judoka

Cea mai bună sportivă a secţiei de judo a fost desemnată Theo­dora Bălăşoiu, componentă a lo­tului naţional de juniori U 20, cam­pioană la Under 18, vicecam­pi­oa­nă europeană cadeţi, la 52 kg,  în Estonia, locul II la FOTE de la Utrech, participantă la Mondialele de cadeţi de la Miami. Pe locul se­cund s-a clasat Mădălina Stoi­ca, componentă a lotului naţional de juniori Under 17, campioană bal­canică la Under 18, categoria 48 kg, medaliată cu argint la Eu­ropean Cup U 18, cîştigătoare a 4 medalii la U 18, U 21 şi U 23, dar şi titlul la CN de Ne-Waza, ca­tegoria 48 kg. Locul trei pe secţie i-a revenit lui Adrian  Stoica, com­ponent al lotului naţional de juniori U 18, campion naţional la U 18 şi NeWaza, medaliat la Cam­pio­na­te­le Balcanice U 18 din Ma­ce­do­nia, categ. 55 kg, şi la Euro­pean Cup U 18.

Glinţă, înotătorul de aur

Şi în acest an, înotul şi-a luat par­tea leului. Cel mai bun înotător al secţiei a fost declarat Robert Glinţă, component al lotului na­ţi­onal de juniori, copilul de aur al înotului românesc, deţinătorul re­cor­durilor naţionale la juniori în pro­­bele de spate pe distanţele cla­­sice. Este medaliat la FOTE  în pro­ba de 100 m spate şi se­mi­fi­nalist la Mondialele de juniori din Dubai. La Concursul Ţărilor Cen­tral Europene de la Belgrad a ob­ţinut 3 titluri şi alte 2 medalii. La CN a luat 43 de medalii, din care 7 la seniori şi 36 la juniori, ma­jo­ri­tatea titluri naţionale. Pe lo­cul se­cund s-a clasat Bogdan Scar­lat, com­ponent al lotului na­ţional de juniori, participant la CM de juniori din Dubai şi la FOTE. A luat un loc I şi alte trei medalii la Concursul Ţărilor Central Euro­pene de la Belgrad. La CN, rea­lizează 31 me­­dalii, din care 5 la se­niori, 26 la ju­niori, precum şi 4 re­corduri na­ţionale. Pe locul III în cla­sa­mentul secţiei a terminat Bi­anca Ră­duţă, cîştigătoare a 19 me­dalii. Este cam­­­pioana ţării la se­­nioare în pro­bele de flutu­re. Viorel Cio­banu şi Iuliu Berca au fost de­sem­naţi cei mai buni an­trenori de înot de către con­du­cerea clubului.

Kaiaciştii au îndeplinit obiectivele

Secţia de kaiac a obţinut şi în a­cest an rezultate foarte bune. Spor­tivul secţiei a fost desemnat Răzvan Rotaru care este pregătit de an­tre­no­rul Agoston Siposs. Este component al lotului naţional de juniori în probele de canoe, cam­pion national şi medaliat în pro­bele de fond de kaiac. Locul secund i-a revenit canoistului Teo­dor Matei, component al lo­tului national de juniori, cîştigător a trei medalii la CN. Locul III i-a revenit lui Ionuţ Peleu, component al lo­tului naţional de juniori în probele de canoe, cîştigător a trei medalii la CN, dintre care una de aur şi două de argint. Matei şi Peleu sînt pregătiţi de antrenorul emerit Gheor­ghe Din, care în ultimii ani ne-a obişnuit cu performanţe înal­te şi pe plan in­ter­naţional, pro­mo­vînd în circuitul marii performanţe sportivi de excepţie medaliaţi la Campionatele Mondiale şi Euro­pene.

Denisa Dragomir, cea mai valoroasă atletă

Atletismul a urcat şi în acest an pe podium. Cea mai bună sportivă a secţiei a fost declarată Denisa Dra­gomir, componentă a lotului na­ţional de senioare, repre­zen­tan­tă a României la Europene din Bulgaria şi Mondiale de senioare din Polonia, în proba de Alergare pe munte, la ca­re este deţină­toa­rea titlului. Pe locul II s-a clasat A­drian Cîrnaru, com­po­nent al lo­tului naţional de seniori, medaliat în proba de 800 m la Cam­piona­tele Balcanice din Turcia, multiplu medaliat în probele de 400 şi 800 m atît în sală, cît şi în aer liber. De­nisa Dragomir şi Adrian Cîrnaru sînt pregătiţi de antrenorul Va­len­tin Coroja, un antrenor ambiţios, me­ti­culos şi foarte bine pregătit, care forţează mereu limitele per­formanţei. Ultimul loc al podiu­mu­lui i-a revenit lui Alin Costache. Este component al lotului national de tineret, student al IEFS Piteşti, medaliat la Cam­pio­na­te­le Natio­nale de tineret în sală, în proba de 400 m, cît şi în aer liber, în aceeaşi probă. A fost descoperit şi este pre­gătit şi acum de antrenorul Gheor­ghe Constantin.

Luptătorii, pe podium

Luptele greco-romane şi libere au fost şi anul acesta la înălţime. Cel mai bun luptător a fost de­cla­rat Cătălin Miron, sportiv originar de pe meleaguri botoşenene, me­da­liat cu bronz la Campionatele Na­ţionale de seniori la 74 kg. A co­chetat în acest an cu rezultate bune şi în unele gale de lupte din ca­tegoria Local Kombat. Pe locul doi s-a clasat Emanuel Croitoru, com­ponent al lotului naţional de juniori, medaliat cu argint la Cam­pionatele Naţionale de juniori, ca­teg. 84 kg. Locul III i-a revenit lui Geor­ge Dina, elev al Liceului cu Program Sportiv Piteşti, medaliat cu bronz  la Cupa României ju­niori, categ. 55 kg. Antrenorul sec­ţiei este O­vi­diu Croitor, un an­tre­nor cu greutate la propriu şi la fi­gu­rat. Ca sportiv a fost medaliat la Cam­pionatele Mondiale şi Euro­pe­ne de juniori.

Boxerii au depăşit aşteptările

Boxul a obţinut, în 2013, re­zul­ta­te excelente. Cel mai bun pu­gi­list al secţiei a fost desemnat Mi­hai Nicolae, component al lotului na­ţional de tineret, nominalizat de fe­deraţia de specialitate pentru a reprezenta ţara la Europenele de ti­neret din 2014.  A luat argintul la CN de tineret, la 69 kg, şi locul I la Cu­pa României. Locul secund i-a revenit lui Flavius Iacob, vice­cam­pion de tineret al categoriei 60 kg, locul I la Cupa Ro­mâ­ni­ei Tineret, ca­teg. 60 kg. Ultima treaptă a podiumului a fost ocu­pa­ tă de A­drian Stăncescu, participant la Eu­ropenele de Cadeţi din acest an din Irlanda. A cîştigat medalia de ar­gint  la CN de Cadeti - categ. 56 kg şi lo­cul I la Cupa României cadeti - categ. 56 kg.

M.Duinea

 


embedgooglemap.net


Zi record

Marţi, 06.08.2019

--- 2.722 vizitatori unici ---

Horoscop zilnic

Flag Counter


PRchecker.info