Curierul Zilei - Terenurile pentru apicultură, inventariate
PRIMA PAGINA arrow Social Economic arrow Terenurile pentru apicultură, inventariate
 Publicitate pdf
Terenurile pentru apicultură, inventariate
(1 vot)
Wednesday, 04 March 2015

Pînă pe15 martie, primăriile trebuie să le raporteze la MADR

Terenurile pentru apicultură, inventariate

 

 Activitatea apicolă este regle­men­tată în ţara noastră prin Legea a­piculturii publicată în Monitorul Oficial, în 9 ianuarie 2014. Potrivit acestei legi, creşterea albinelor este o îndeletnicire tradiţională a populaţiei şi constituie, prin rolul său economic, ecologic şi social, o parte a avuţiei naţionale.

Apicultura poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică ale cărei familii de albine sînt înscri­se în Registrul Agricol, înregistrate/ autorizate la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană, respectiv a mu­ni­cipiului Bucureşti, deţine carnetul de stupină şi are familiile de albine identificate în sistemul unitar de iden­tifi­care a stupinelor şi stupilor.

Avem 54.761 familii de albine

Potrivit directorului adjunct al DSVSA Argeş, Sorin Sorescu, în judeţul nostru sînt înregistrate 1.269 de stupine, cu 54.761 de familii de albine. Zilnic, la această instituţie, se prezintă apicultori pentru înregistrarea familiilor de albine, depun documentaţia, iar un medic veterinar se deplasează pe teren pentru a ve­dea stupina. Apicultorii organizaţi în forme asociative pot beneficia de sprijin financiar pentru înfi­inţarea, dezvoltarea şi modernizarea stupinelor prin accesarea măsurilor pre­văzute în programele naţionale sau europene destinate acestui sector. De asemenea, apicultorii pot participa la programe de formare profesională organizate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr G. K. Constantinescu“ sau de alţi furnizori de formare profesională autorizaţi, în condiţiile legii. În scopul îm­bunătăţirii resurselor melifere (plantele din flora spontană şi cultivată care sînt cercetate de albinele melifere pentru polen, nectar sau mană), autorităţile administraţiei publice locale vor folosi cu prioritate terenurile pe care le au în administrare la plantarea terenurilor improprii pentru agricultură, a rîpelor, a marginilor de drumuri, a spaţiilor verzi, arbori, arbuşti şi alte plante ornamentale care prezintă şi interes pentru apicultură.

Primăriile trebuie să asigure vetre de stupină

Apicultorii care amplasează stupine în pastoral sau la iernat sînt obligaţi să anunţe autorităţile administraţiei publice locale în a căror raza teritorială se află, locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum şi adresa deţinătorului de stupi, asigurînd evidenţa acestora, dar şi protecţia familiilor de albine împotriva tratamentelor fitosanitare.  Autorităţile locale, precum şi administratorii terenurilor agricole sau silvice vor asigura apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente, pe baza cererii depuse de către aceştia la consiliul local. Vetrele de stupină pot fi atribuite în judeţul de domiciliu al apicultorului sau în alte judeţe. Suprafeţele de teren atribuite gratuit de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de administratorii terenurilor agricole sau silvice pentru vatra de stupină se acordă în funcţie de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai mici de 5 m2 pentru fiecare familie de albine şi de 50 m2 pentru pavilioane. Durata atribuirii şi condiţiile de folosire a acestor terenuri, precum şi obligaţiile părţilor se stabilesc prin contracte care se încheie între beneficiari şi deţinătorii terenurilor. Pînă la 1 martie a fiecărui an, consiliile locale, precum şi administratorii terenurilor a­gri­cole sau silvice, inventariază atît suprafeţele de teren aflate în domeniul public sau privat al statului care se acordă apicultorilor pentru amplasarea vetrei de stupină, cît şi baza meliferă existentă pe teritoriul acestora, în vederea comunicării şi repartizării suprafeţelor melifere că­tre apicultorii care doresc să se deplaseze în pastoral.

Localnicii au prioritate

Pînă la 15 martie a fiecărui an, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale solicită, în scris, de la consiliile locale, precum şi de la administratorii terenurilor agricole sau sil­vice, suprafeţele de teren inventariate în vederea informării apicultorilor care doresc să se deplase­ze în pastoral. În vederea repartizării suprafetelor melifere, apicultorul, direct sau prin intermediul for­mei asociative, depune o cerere la consiliul local sau la administratorii terenurilor agricole sau silvice. Con­siliile locale sau administratorii terenurilor agricole sau silvice, după înregistrarea şi centralizarea cererilor, soluţionează mai întîi solicitările apicultorilor domiciliaţi în localităţile a­flate în raza acestora, iar excedentul îl repartizează celorlalţi apicultori solicitanţi din alte localitaţi/judeţe. În maximum 24 de ore de la instalarea vetrei de stupină, apicultorul îşi amplasează panoul de identificare a stupinei şi comunică, în scris, consiliului local sau administratorilor terenurilor agricole sau silvice unde îşi deplasează stupii în pastoral, menţionînd locul de amplasare a stupilor, perioada de timp, numărul fa­miliilor de albine, precum şi datele de contact pentru a putea fi înştiinţat, la timp, în cazul aplicării unor tratamente cu substanţe chimice la culturile agricole. Pe panoul de iden­tificare vor fi trecute următoarele date: numele proprietarului, adresa, telefonul, numărul de stupi pe vatră şi numărul de înregistrare la Direcţia Sanitar-Seterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

Distanţă minimă de 300 m faţă de culturile agricole

Amplasarea familiilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de căile ferate, drumurile publice sau hotarele proprietăţilor din domeniul public sau domeniul privat, intravilan sau extravilan. Dacă distanţa faţă de o­biec­tivele de mai sus este mai mică de 5 m, familiile de albine trebuie să fie despărţite de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol prin care albinele să nu poată patrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 m, măsurată de la nivelul solului, şi care să continue pe aceeaşi linie încă 2 m dincolo de stupii amplasaţi la extremităţile stupinei. Numărul familiilor de albine amplasate pe teren nu este limitat. Apicultorii sunt obligati sa respecte distanţa dintre stupine de minimum 100 m la masivele melifere din păduri, de minimum 300 m la culturile agricole şi să nu amplaseze stupina pe direcţia de zbor a albinelor aparţinînd altor stupine sau să amplaseze stupina în­tre alte stupine şi sursa de cules. Apicultorii sînt obligaţi să respecte normele sanitar-veterinare privind diagnosticarea şi tratamentul familiilor de albine bolnave.

Tratamentele chimice trebuie anunţate

 Pentru prevenirea intoxicaţiilor la albine, deţinătorii de suprafeţe agricole şi silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole şi silvice pe care le deţin sînt obligaţi să anunţe, în scris, consiliile locale cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, precum şi denumirea produsului folosit. Consiliile locale, precum şi administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunţe, în scris sau telefonic, apicultorii care au vatra de stupină staţionară/permanenta sau temporară/pastorală, cu cel puţin 24 de ore înaintea efectuării de către deţinătorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu substanţe chimice, în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine. În cazul in care apicultorul, prin nerespectarea de către deţinătorul de suprafeţe agricole şi silvice a acestor prevederi, înregistrează mortalităţi la familiile de albine, consiliul local şi administratorii terenurilor agricole sau silvice, în baza documentului sanitar-veterinar de constatare a cauzelor mortalităţii, întocmesc un proces-verbal de evaluare a pagubelor şi stabilesc cuantumul despăgubirilor care se acordă apicul­torului de către deţinătorii de suprafeţe a-gri­cole sau silvice, la valoarea de piaţă a familiilor de albine şi a producţiei de miere care ar fi trebuit obţinută în urma culesului. Mijloacele de transport autopropulsate înregistrate în circulaţie, care efectuea­ză transportul stupilor în pastoral, sînt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.

Amenzile din Legea apiculturii

 Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează dupa cum urmează: avertisment sau amendă de la 25 lei la 50 lei, în ca­zul nedeţinerii carnetului de stupină; avertis­ment sau amendă de la 50 lei la 75 lei, în cazul necompletării carnetului de stupină; a­vertisment sau amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul neidentificării stupilor de către apicultor, la formele asociative de profil legal constituite, conform legislaţiei în domeniu; a­vertisment sau amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul neidentificării stupilor de către formele asociative de profil, legal constituite, conform legislaţiei în domeniu; avertisment sau amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul lipsei panoului de identificare la stupinele deplasate în pastoral; cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul vînzării materialului biologic apicol de elită şi multiplicare neautorizat; cu amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul neanunţării de către apicultor, în maximum 24 de ore de la instalarea stupinei pe vatră, a consiliului local şi a administratorilor terenurilor agricole sau silvice pe raza căruia se deplasează cu stupii în pastoral; cu amenda de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării de către apicultor a distanţelor dintre stupine la masivele melifere din păduri; cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării de către apicultor a distanţelor dintre stupine la culturile agricole; cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul amplasării de către apicultor a stupinei pe direcţia de zbor a albinelor aparţinînd altor stupine sau amplasării stupinei între alte stupine şi sursa de cules; cu amen­da de la 500 lei la 1.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor privind anunţarea tratamen­telor chimice, cît şi acordarea de despăgubiri apicultorului pentru daunele create; cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării distanţei minime faţă de căile ferate, drumurile publice sau hotarele proprie­tăţilor din domeniul public ori privat. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor  se fac de către: primar sau persoanle împuternicite de acesta, persoane împuternicite din cadrul ANSVSA, persoane împuternicite din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie sau structurile teritoriale de regim silvic, în funcţie de contravenţii.

Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii sau, după caz, de la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcînd menţiune despre a­ceastă posibilitate în procesul-verbal.

Iulia Ivănoiu
 

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code


Vizualizari: 5630

Comentarii (2)
Scris de Cristea Aurel in 20-02-2016 20:09 - Vizitator
 
 
Poate ca trebuia sa incepeti cu cei care otravesc mediul inconjurator si apoi sa veniti cu tot felul de reguli si impuneri ...si asta asa ca sa mai scoateti ceva bani la buget ca sa aiba ce fura guvernanti ca sa nu mai spun de achizitori care nu platesc la timp si platesc foarte prost ....chiar ca habar nu aveti ce-i cu voi ....din ce ati spus voi nimic nu se pune in practica veterinarul ia o taxa dar nici nu are habar de albine , primariile sau ocoalele silvice fara ceva roi sau borcan cu miere nici nu te baga in seama ...asa ca incepeti cu cei care ne fac viata amara ....
 
Scris de albinel stupareanu in 05-03-2015 13:04 - Vizitator
 
 
Puneti-va bine cu amenzile si pe apicultori ca sa sufocati si apicultura,ca de sprijinit nici vorba.,,pe ei\'\'!!!
 

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 


embedgooglemap.net

******* Hotel ILA - telefon: 0747943375 *******

  CurierTV - Televiziunea sufletului tau!
 
CurierTV - Televiziunea sufletului tau!
Intrebarea Curierului


Comentarii

Evenimente
"1912: Alaska devine teritoriu al Statelor Unite." Asa sa fie oare ?! Nu prea cred, a fost mai devreme.
25/08/19 11:48 Mai mult...

Jandarmii au făcut o familie fericită
au facut o fam fericita,si alte zeci de fam. le a nenorocit...gabori asasini
25/08/19 09:46 Mai mult...

Vintilă a preluat FCSB
Tinere Vintila,rau imi pare de tine dar ti-ai facut-o cu mana ta...sa accepti conditii pe care alti antrenori cu "ouale ...
24/08/19 18:18 Mai mult...

Vintilă a preluat FCSB
Vintila a facut parte din ultima generatie care a promovat di B si a ajuns in cupa uefa ultima performanta . VINTILA,CRI...
24/08/19 08:39 Mai mult...

Vintilă a preluat FCSB
Acest Vintila ar fi trbuit sa fie antrenorul Argesului nu Dica care a pus antrenor la copii o ruda din Mioveni Enache pl...
24/08/19 08:12 Mai mult...

Exclusiv
 Prima Pagina Curierul Zilei
Fii reporter!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zi record

Marţi, 20.08.2019

--- 9.253 vizitatori unici ---

Horoscop zilnic

 
Flag Counter


PRchecker.info