Curierul Zilei - Alte ştiri pe scurt
Fapt divers*** ️ Patru elevi în arest!     Fapt divers*** ️ Au snopit în bătaie un bărbat     Fapt divers*** ️ Acuzaţi de crimă, au ieşit din arest!     Social*** ️ APIA începe plata subvenţiilor pentru fermieri!     Social*** ️ Opriţi risipa alimentară!     Fapt divers*** ️ Accident pe A1 provocat de un cal!     Fapt divers*** ️ Trafic blocat de accident     Fapt divers*** ️ Braconierii prindeau peşte cu setca!     Social*** ️ Un carnaval ce nu are rival    
 Publicitate pdf
Alte ştiri pe scurt
(0 voturi)
Friday, 14 August 2015

Alte ştiri pe scurt

 

Cînd plătim timbrul de mediu

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 se prevede ca timbrul de mediu să fie plătit o singură dată. Iată în ce situaţii argeşenii trebuie să scoată aceşti bani din buzunar: cînd o maşină e înmatriculată prima dată în România; cînd o maşină e reintrodusă în parcul auto naţional, în cazul în care la momentul scoaterii sale din acesta, proprietarului i s-a restituit valoarea reziduală a timbrului; pentru maşinile rulate pentru care nu a fost achitată nici o taxă de poluare/înmatriculare, timbrul de mediu se va plăti cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate; pentru autoturismele rulate pentru care s-a dispus de instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata unei taxe de poluare sau de înmatriculare. Timbrul de mediu în această situaţie va fi achitat tot cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate.   

     A.Roşu  

Măsuri de sprijin pentru producătorii de legume şi fructe

În urma prelungirii embargoului Federaţiei Ruse impus produselor agroalimentare din UE, Comisia Europeană a stabilit măsuri de sprijin excepţional, cu caracter temporar suplimentar pentru producătorii de fructe şi legume. Cantitatea repartizată României este de 3.000 tone, iar perioada aplicării măsurilor este pînă epuizarea celor 3.000 tone sau pînă la 30 iunie 2016. Destinaţiile permise pentru produsele retrase sînt distribuţia gratuită, distrugerea, utilizarea sub formă de hrană proaspătă sau procesată pentru animale, compostare.

    A.Roşu

Aveau la vînzare cîrnaţi expiraţi

În iulie, cei de la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Argeş au făcut mai multe verificări la nouă firme care îşi desfăşoară activitatea în comuna Morăreşti, în zona cunoscută şi sub denumirea de Dealul Negru. În urma acestora au fost date 15 sancţiuni contravenţionale, dintre care şi amenzi în valoare totală de 40.000 de lei. Abaterile au constat în neafişarea informaţiilor necesare referitoare la preţurile de comercializare şi a gramajelor. Totodată, s-au găsit în unităţile respective şi produse alimentare ce aveau termenul de valabilitate expirat, fiind scoase de la comercializare două kilograme de cîrnaţi.   

  A.Roşu 

Impozitul pe venituri din salarii se aplică lunar

 Argeşenii trebuie să ştie că, scutirea de impozit pe veniturile din salarii se aplică lunar numai pentru veniturile de natură salarială obţinute în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire. De asemenea, scutirea de impozit pe veniturile din salarii nu este condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit, adică cel puţin echivalentul în lei a 10.000 de dolari S.U.A. pentru fiecare angajat care beneficiază de această scutire.   

  A.Roşu

Cînd se reduce norma de venit

Dacă, în cursul anului fiscal curent, contribuabilii din Argeş, per­soane fizice ce realizează venituri din activităţi agricole individual sau într-o formă de aso­ciere, înregistrează pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta şi a celor produse de animale sălbatice, ce afectează peste 30% din suprafeţe­le destinate producţiei agricole vegetale şi animale deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă. Constatarea pagubelor menţionate mai sus şi evaluarea pierderilor se face la cererea persoanelor fizice sau aso­cierilor fără personalitate juridi­că, ce desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului, la propunerea direc­torului executiv al direcţiei agricole judeţene. Procedura de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANAF, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

A.Roşu

Angajaţi fără forme legale

Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 3 - 7 august 2015, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 312.004 de euro, adică 1.336.300 de lei. Au fost depistate 120 de persoane care lucrau la negru. Dintre acestea, 37 erau din judeţul Mureş, 16 din Argeş şi 11 din Bihor.  În domeniul relaţiilor de muncă, la ni­vel naţional s-au aplicat amenzi în valoare de 1.024.300 de lei, din care 650.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut 3 propuneri de cercetare penală. Au fost sancţionaţi 216 angajatori. În ace­ea­şi perioadă, în domeniul se­cu­rităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 312.000 lei. Angajatorii au comunicat către inspec­toratele teritoriale de mun­că 73 de eveni­mente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de mun­că, vor fi încadrate sau nu ca fi­ind accidente de muncă. 37 din­tre ele s-au înregistrat în Bucureşti şi 10 în Timiş. La nivel naţional au fost dispuse 6 opriri de echipamente pentru a se evita accidentarea lucrătorilor.    

A.Roşu

Despăgubiri pentru fermieri

Fermierii care au suprafeţe calamitate din cauza secetei ar putea fi despăgubiţi. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a spus că vor fi luate cîteva măsuri de sprijinire a producătorilor şi fermierilor afectaţi de secetă. Şeful MADR a mai spus şi că se gîndeşte chiar la o măsu­ră de a aduce mai aproape de producători apa pe canalele de irigaţie, astfel încît să compenseze pe cît se poate posibilele efecte ale secetei. Fermierii ca­re au avut de suferit de pe urma calamităţilor în anii trecuţi au fost despăgubiţi, au beneficiat de aju­toare de minimis sau au fost scutiţi de la plata unor impozite.

A.Roşu

Credite garantate de stat

Persoanele fizice din Argeş pot achiziţiona prin credite garantate de stat un autoturism nou prin programul Prima Maşină. Preţul trebuie să nu depăşească 50.000 de lei, fără TVA. Cel ce vrea să beneficieze de program trebuie să declare pe propria răspundere că nu a mai avut o maşină nouă, că nu înregistrează restanţe la plata altor credite bancare, iar la data solicitării cerditului garantat de stat are minimum 18 ani.  

A.Roşu

  Trenuri suplimentate de Sfînta Maria  

Cu prilejul week-end-ului de sărbătorire a Sfintei Maria, argeşenii care şi-au planificat să meargă cu trenul trebuie să ştie că CFR Călători îşi adaptează capacitatea de transport şi suplimentează garniturile spre diferite destinaţii. Această decizie a fost luată datorită faptului că, în această perioadă, sînt mult mai multe persoane care preferă să călătorească cu trenul spre diferite destinaţii din ţară, în special spre mare şi spre munte.  

  A.Roşu

Atenţie unde vă scăldaţi!

 Deoarece este foarte cald, oamenii aleg să se răcorească la mare, la ştrand sau la piscină şi trebuie să ştie la ce riscuri se expun. Sînt de evitat bazinele amenajate pe cursurile apelor în care se foloseşte apa din acele rîuri şi zonele de îmbăiere neamenajate. În aceste zone neamenajate nu există posibilitatea să se verifice existenţa viruşilor în apa de îmbăiere, dar apa care este tratată corespunzător nu dă posibilitatea transmiterii acestei boli. Persoanele cu imunitate mai scăzută, cum ar fi copiii şi vîrstnicii, sînt cei mai predispuşi riscului îmbolnăvirii.   

  A.Roşu

Turiştii argeşeni au cod roşu în Croaţia

Deoarece ne aflăm în plin sezon estival, Ministerul Afacerilor Externe atrage atenţia turiştilor argeşeni care merg în Republica Croaţia, în interes de serviciu sau în vacanţă, că Institutul Meteorologic local a emis avertizări privind un nou val de căldură, atenţionare care este valabilă pînă pe 16 august. Au fost emise avertizări de cod ro­şu de caniculă pentru regiunea Dubrovnik şi pentru regiunile Rijeka şi Split. Totodată, s-au emis şi avertizări de cod portocaliu de temperaturi ridicate pentru regiunile Zagreb, Karlovac, Gospic, Knin şi Dubrovnik, acesta din urmă pînă pe 16 august, precum şi pentru regiunile Rijeka şi Split, în perioada 15 - 16 august. Restul teritoriului croat se află, de aseme­nea, sub avertizare meteorologică cod galben de căldură.

  A.Roşu 

Pe 14 septembrie, începe şcoala

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a publicat structura anului şcolar 2015 - 2016. Astfel, anul şcolar începe pe data de 1 septembrie 2015 şi se încheie pe data 31 august 2016, fiind structurat pe două semestre. Semestrul I începe anul a­cesta pe data de 14 septembrie, cînd elevii se întorc la cursuri după terminarea vacanţei de vară. În perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din învăţămîntul primar şi grupele din învăţămîntul preşcolar sînt în vacanţă. Vacanţa de iarnă începe sîmbătă, 19 decembrie 2015 şi se încheie duminică, 3 ianuarie 2016. Cursuri se desfăşoară de luni, 4 ianuarie, pînă vineri, 29 ianuarie. Vacanţa intersemestrială va începe sîmbătă, 30 ianuarie, şi se va înche­ia pe 7 februarie 2016.

  A.Roşu 

Două persoane pînă la 18 ani, considerate un adult

Argeşenii pot beneficia la călătoriile cu trenul de Oferta Minigrup 2 - 5, cu reduceri de pînă la 25%, este disponibilă şi online. Reducerile sînt valabile numai pentru călătoria la clasa a doua şi pentru un singur tren, astfel: doi adulţi - 10%, trei adulţi - 15%, patru adulţi - 20%, cinci adulţi - 25%. De exemplu, cu această ofertă vă costă 25 de lei pentru o călătorie Bucureşti - Constanţa şi 20 de lei pentru o călătorie Bucureşti - Braşov, ambele pentru un grup de 10 tineri. Cei pînă la vîrsta de 18 ani beneficiază de 50% reducere faţă de tariful unui adult, fără a avea obligaţia de a prezenta legitimaţie de elev sau student. Dacă din grup fac parte şi copii sau adolescenţi cu vîrste de pînă la 18 ani, doi copii sau tineri se consideră un adult. O­ferta evalabilă pentru toate trenurile aflate în circulaţie, mai puţin în zilele de vineri şi duminică. Se emite numai cu anticipaţie, nu în ziua plecării. Aceas­tă ofertă nu se cumulează cu alte facilităţi şi reduceri, cu excepţia celor acordate pentru achiziţionarea legitimaţiilor prin serviciul „Cumpărare bilete CFR online“.   

  A.Roşu 

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code


Vizualizari: 1917

Fii primul care comenteaza articolul

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 


embedgooglemap.net

******* Hotel ILA - telefon: 0747943375 *******

  CurierTV - Televiziunea sufletului tau!
 
CurierTV - Televiziunea sufletului tau!
Intrebarea Curierului


Comentarii

Vor 3 puncte la Tr Severin
Felicitari Badea! Ai debutat exact ca Dica! Se pare ca nu se schimba nimic!Sa vedem cu ce explicatii mai vi si tu. Timp ...
16/10/19 17:02 Mai mult...

Şeful de post a falsificat acte din dosar
Referitor la articolul publicat, vă rog să mă contactați, pentru că ați spus numai minciuni.
15/10/19 15:27 Mai mult...

PUI CU PERE
Trebuie să fii dement să prăpădi aşa ceva.
15/10/19 14:51 Mai mult...

Poliţiştii au început să dea amezi pentru telefon
un nene militian de la centru spunea" NU VOM DA AMENZI" doar avertismente se pare ca din data de 12 au intrat direct in...
15/10/19 14:14 Mai mult...

Reţinut de poliţişti, eliberat de instanţă
Da ce instanta de treaba in Arges, ii verifica cineva pe Magistrati astia, ca poate lasa in libertate un viitor criminal...
15/10/19 07:05 Mai mult...

Exclusiv
 Prima Pagina Curierul Zilei
Fii reporter!
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zi record

Joi, 3.10.2019

--- 3.231 vizitatori unici ---

Horoscop zilnic

 
Flag Counter


PRchecker.info