Curierul Zilei - Balta Ciocîrlia 4, un lac de top!
PRIMA PAGINA
Fapt divers *** ️ Voiau să bată femeia de pe targă!     Social *** ️ Papamobilul va fi un Duster     Fapt divers *** ️ După impact i-a sărit planetara în parbiz     Fapt divers *** ️ A vrut să depăşească şi a rănit o femeie     Social *** ️ Dacia conduce în topul vânzărilor!     Sport *** ️ Ultimele meciuri pentru Bradu şi Bascov!     Fapt divers *** ️ Maşină răsturnată pe A1     Social *** ️ Sfaturi pentru achiziţii la mâna a doua!     Sport *** ️ Vor să strice sărbătoarea ilfovenilor!    
 Publicitate pdf
Balta Ciocîrlia 4, un lac de top! Imprimare E-mail
(1 vot)
sâmbătă, 28 ianuarie 2017

Curierul zilei vă prezintă locurile de pescuit

Balta Ciocîrlia 4, un lac de top!

 

 Curierul zilei şi-a propus să vină în sprijinul pescarilor sportivi din judeţul nostru, iar în fiecare săptămînă, vă vom prezenta cîte o baltă de pescuit din Argeş şi nu numai, pentru a fi cît mai bine informaţi cînd vă programaţi o partidă de pescuit. Vom publica descrierile făcute de proprietarii bălţilor pe paginile de Facebook sau pe site, dar şi comentariile pescarilor despre partidele de pescuit făcute pe aceste lacuri. În această săptămînă, vă vom prezenta Balta Ciocîrlia 4, din judeţul Ialomiţa, o baltă foarte bună pentru capturile de crap, ten şi caras.

Bazinul are o suprafaţă totală de 12 hectare luciu de apă, cu lăţimi cuprinse între 90 şi 140 m, o lungime de 800 m şi adîncimi cuprinse între 1,5 şi 4 m. În zona digului din amonte, adîncimea apei (în centrul bazinului) este în medie de 2 m, iar în zona digului din aval, adîncimea apei (în centrul bazinului) este în medie de 4-5 m. Fundul bazinului este, în general, foarte tare şi nu prezintă agăţături sau plante sub­acvatice. Nu există brădiş în zona malurilor, iar adîncimea apei în a­ceste zone este cuprinsă între 1 şi 1,5 metri.
Pescuitul se desfăşoară doar pe un singur mal al bălţii, iar malul opus zonei de pescuit este stufizat. Lăţimea stufului în acele zone e, în me­die, de  4 - 5 m. Adîncimea apei în faţa stufului este de 1,5 - 2 m. Malul de pe care se pescuieşte este foarte bogat în iarbă, zonă în care se pot face campări cu corturi sau rulote. Pe baltă sînt construite foişoare (închise pe 3 laturi şi dotate cu mese şi canape­le), grătare, pontoane şi grupuri sanitare. Balta are un potenţial piscicol foarte ridicat, existînd exemplare de crap şi cteno cu greutăţi pînă la 10 - 15 kg.

Prezentare traseu din Bucureşti (la aproximativ 65 km de Capitală)

Ieşiti din Bucureşti prin şoseaua Colentina spre Urziceni pe DN2 (E 85). Treceţi de Urziceni şi continuaţi drumul către Buzău încă aproximativ 5 km. După ce se trece de primul sat (Cotorca) la circa 200 m, pe partea dreaptă, veţi observa un complex zootehnic. Faceţi la dreapta pe drumul asfaltat imediat după acel complex zootehnic (în dreptul panoului nostru publicitar „Balta Ciocîrlia 4“ ) şi coborîţi pe lîngă gardul complexului pînă la baltă. Distanţa de la DN2 pînă la baltă este de aproximativ 300 m. În momentul în care ajungeţi în dreptul Bălţii Ciocîrlia 4, faceţi uşor la dreapta şi traversaţi digul pe malul opus pentru a ajunge la locurile de pescuit.  

Taxe şi abonamente

75 lei - Taxa la partida de pescuit sportiv pentru 12 ore.
Partida de 12 ore este valabilă în intervalul orar 6,00 - 18,00. În urma achitării tarifului pentru această partidă, pescarul poate reţine o cantitate maximă de 5 kg de peşte din cel capturat (crap sau cteno cu greutate între 1 - 5 kg). Carasul nu este calculat în această cantitate, acesta putînd fi reţinut fără limită.
125 lei - Taxa la partida de pescuit sportiv pentru 24 ore.
Partida de 24 ore este valabilă în intervalul orar 18,00 - 18:00 a doua zi (noaptea -12 ore + a doua zi - 12 ore). În urma achitării tarifului pentru această partidă, pescarul poate reţine o cantitate maximă de 10 kg de peşte din cel capturat (crap sau cteno cu greutate între 1 şi 5 kg). Carasul nu este calculat în această cantitate, acesta putînd fi reţinut fără limită.
25 lei - Taxa de plantat

Plantatul cu navomodelul este o taxă suplimentară ce se va a­chita o dată cu achitarea partidei de pescuit, de către pescarul care doreşte o nădire suplimentară în acest fel. Taxa de plantat are aceeaşi valoare indiferent de tipul de partidă de pescuit pe care o achită (12 ore/24 ore). Taxa de plantat este o taxă unică pentru existenţa navomodelului, iar în cazul unui „grup de pescari“, membrii grupului pot beneficia de utilizarea navomodelului, în vederea nădirii, GRATUIT. Este interzisă nădirea cu navomodelul respectiv de către pescarii alăturaţi, ce NU aparţin grupului.
25 lei - Taxa pentru scule suplimentare
Pescuitul pe Balta Ciocîrlia 4 este permis cu maximum 5 scule (lansete sau undiţe). Pescarul care doreşte să pescuiască cu mai mult de 5 scule va fi obligat să achite o taxă suplimentară de 25 lei/scula suplimentară.
15 lei - Preţ pentru kilogramul de peşte suplimentar
Cantitatea de peşte (crap sau cteno) ce se doreşte a fi reţinută suplimentar faţă de cantitatea admisă, conform taxei achitate, se va achita separat cu preţul de 15 lei/kg.
10 lei - Taxa de agrement
Persoanele în plus care însoţesc pescarul (altele decît un însoţitor sau familia) vor achita o taxă de agrement de 10lei/persoană.

Abonamente

500 lei - Abonament STANDARD - 8 partide de 12 ore
 Abonamentul NU este nominal şi are valabilitate nelimitată. Partidele pot fi consumate împreună cu mai mulţi pescari şi, de asemenea, pot fi consumate şi în anii următori. Abonamentul VIP include plantatul cu navomodelul (GRATUIT). Pescarii care achiziţionează acest tip de abonament au dreptul de a rezerva un foişor sau un loc de pescuit cu mai mult de 6 zile anterioare datei în care doresc să consume partida de pescuit. Re­zervarea e, în mod normal, pentru cei ce achită taxa pe baltă. Partida de 12 ore este valabilă în intervalul orar 6,00 - 18,00, iar pescarul poate reţine o cantitate maximă de 5 kg de peşte din cel capturat (crap sau cteno cu greutate între 1 şi 5 kg). Carasul nu este calculat în această cantitate, acesta putînd fi reţinut fără limită.
850 lei - Abonament VIP - 8 partide de 24 ore
Partidele pot fi consumate împreună cu mai mulţi pescari şi, de asemenea, pot fi consumate şi în anii următori. Abonamentul VIP include plantatul cu navomodelul (GRATUIT). Pescarii care achiziţionează acest tip de abonament au dreptul de a rezerva un foişor sau un loc de pescuit cu mai mult de 6 zile anterioare datei în care doresc să consume partida de pescuit. Rezervarea nu poate fi făcută decît cu maximum 6 zile anterioare datei în care se doreşte a se pescui. Partida de 24 ore este valabilă în intervalul orar 18,00 - 18,00 a doua zi (noaptea - 12 ore + a doua zi - 12ore), iar pescarul poate reţine o cantitate maximă de 10 kg de peşte din cel capturat (crap sau cteno cu greutate între 1şi 5 kg). Carasul nu este calculat în această cantitate, acesta putînd fi reţinut fără limită.

Regulament Balta Ciocîrlia 4

Ziua de pescuit începe la ora 6,00 şi se încheie la 18,00. Se poate pescui noaptea doar prin plata taxei aferente partidei de 24 ore (începînd cu ora 18,00 a zilei în curs şi pînă la ora 18,00 a celei de-a doua zi).
Se poate pescui cu 5 scule (undiţă sau lansetă); pentru fiecare lansetă sau undiţă în plus, pescarul va plăti taxa pentru scule suplimentare.
Plantatul este permis doar cu navomodel contra „taxei de plantat“ fără a deranja alţi pescari. Pescuitul din barcă este strict interzis şi nu este permisă plantarea cu barca cu vîsle.
Cantitatea maximă de peşte ce se poate reţine, în urma achitării taxei de pescuit, este de 5 kg (crap, cteno sau somn), pentru partidele de 12 ore, şi 10 kg (crap, cteno sau somn), pentru partidele de 24 ore. Este interzisă păstrarea mai multor peşti (crap, cteno sau somn) de către mai mulţi pescari în acelaşi juvelnic sau sac de păstrare.
Carasul prins nu se socoteşte în limita cantităţii incluse în regulament şi se poate reţine în orice cantitate.
Cantitatea de crap, cteno sau somn ce depăşeşte cantitatea de 5 kg/12 ore sau 10 kg/24 ore şi se doreşte a fi reţinută se poate păstra contra cost.
Se vor elibera, necondiţionat, exemplarele de crap, cteno sau somn cu greutatea mai mică de 1 kg, precum şi exemplarele cu greutatea mai mare de 5 kg.
Exemplarele de crap sau cteno (cu greutăţi între 1 şi 5 kg) ce depăşesc limita admisă şi nu se doresc a fi reţinute vor fi eliberate imediat ce sînt capturate, în stare vie şi nevatămate. În caz contrar, pescarul va fi obligat să achite contravaloarea cantităţii suplimentare ce depăşeste limita admisă şi păstrată în juvelnic.

Rezervări

Serviciul de rezervare a standurilor şi foişoarelor este oferit GRATUIT de administraţia Băltii Ciocîrlia 4, iar acestea pot fi solicitate DOAR telefonic la 0764.597.891 sau 0771.051.089, Marius IONIŢĂ.
Nu sînt luate în considerare solicitările de rezervare a unui loc de pescuit sau foişor, transmise prin orice altă modalitate în afară de cele telefonice.
REZERVAREA unui loc de pescuit sau foişor se poate solicita cu cel mult 6 zile înainte de ziua în care se doreşte a se pescui pe Balta Ciocîrlia 4.
REZERVAREA unui FOIŞOR pentru o partidă de pescuit ce va avea loc în perioada vineri (ora 18,00) - duminică (ora 18,00), precum şi în zilele de sărbătoare legală se poate face în următoarele condiţii:
- pentru partidele de 24 ore - începînd cu ziua de luni, anterioară weekend-ului respectiv;
- pentru partidele de 12 ore - începînd cu ziua de joi anterioară weekend-ului respectiv (în limita numărului de foişoare rămase disponibile);
- rezervarea unui foişor în weekend poate fi solicitată numai de grupuri de minimum 2 pescari.
Pentru partidele ce se vor desfăşura în perioada duminică (ora 18,00) - vineri (ora 18,00) pot fi solicitate REZERVĂRI pentru FOIŞOARE chiar şi de către un singur pescar (cei ce pescuiesc singuri).

Anularea rezervării:

În cazul în care a fost solicitată o rezervare, iar pescarul intîrzie cu mai mult de 30 minute peste ora începerii partidei de pescuit, fără a fi anunţată (telefonic) aceasta întîrziere, respectiva rezervare VA FI ANULATĂ. Partida de 12 ore începe la ora 6,00, iar cea de 24 ore începe la ora 18,00. Pentru rezervarea unui stand de pescuit (fără foişor) NU există restricţii, aceasta putîndu-se solicita cu maximum 6 zile anterior datei de pescuit, indiferent de ziua în care se doreşte a se pescui pe Balta Ciocîrlia 4.

Comentariile pescarilor

Ionut John 27 iulie 2016:

„Am pescuit de sambata dimineată pana marti seara pe o căldura infernala! Balta mi-a plăcut foarte mult de la curătenie la personalul băltii! Un mare plus al băltii sunt foisoarele de lemn extrem de spatioase si inchise unde te poti adapostii de soare, ploaie sau vant! Deasemenea toate foisoarele au construite gratare mari astfel incat nu mai trebuie adus de acasa! Am prins si peste (ciortani la 2-3-4 kg ) dar m-a impresionat in mod special carasul ( am prins foarte multi de peste 500-600grame)! Domnul Marius (administratorul) este un domn de nota 10, ca de altfel si angajatii dansului care stau pe balta si au grijă! Recomand cu toata increderea balta daca doriti un loc unde sa va relaxati, dar sa si prindeti peste! Eu abia astept sa revin iar la o partida poate tot de 4 zile impreuna cu gasca vesela :)))“

Cristina Cana a 11 septembrie 2016:

„Am fost impreuna cu sotul meu timp de 2 zile pe Ciocarlia 4 si nu am decat cuvinte de lauda vis-a-vis de aceasta balta curata, care isi respecta pescarii, cu administratie de nota 20, si recomand tuturor sotiilor de pescari sa ii insoteasca! Un mod frumos de a te relaxa,si o gura de aer proaspat in natura. Multumim Ciocarlia 4!“

Alexander Troupe 26 septembrie 2016 la 11:24:

„Salut tuturor am pescuit după 24 pana pe 25 Septembrie mai exact 36 de ore unde am prins 9 crapi 3 rateuri mai exact la Foisorul 11 nu scriu ca săi fac reclama. Dar chiar este o balta superba crapi antre 2 si 4 kg cât despre administrator un om cumsecade iar de asemenea baietii se la paza niste oameni fff drăguti nu te deranjează nimeni am fost de 5 ori pe aceasta balta si defiecare data am prins minim un crap deci recomand cu drag Ciocarlia 4 fir antins tuturor“.

Costel Iscru 5 august 2016:

„Sigur mai revin este a 3 partida pe aceasta balta prima 24 ore (4 ciortani si caras 3-400 grame 6 buc. A 2 partida o singura trasatura dupa 22 ore nu stiu ce a fost dar a rupt fir de 0.40. Am hotarat cu 3 colegi sa mai facem o partida (un mic concediu) am ajuns pe data de 2 .08.2016 seara pana pe data 5 .08.2016 total peste 40 kg crap caras si o salonta de 6 kg eliberata numai plantat. Cat despre administratie baltii nota 10 curatenie pe malul baltii foisoare mari. UN CONCEDIU LINISTiT Si capturi frumoase!“ 

M.Duinea

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code


Vizualizari: 3256

Fii primul care comenteaza articolul

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Precedent   Următor >


embedgooglemap.net


Google Analytics

Zi record

Marţi, 07.05.2019

--- 3.387 vizitatori unici ---

Sfinții zilei

Horoscop zilnic

Flag Counter


PRchecker.info