Curierul Zilei - Ordonanţele lui Cioloş şi Grindeanu
PRIMA PAGINA arrow politic arrow Stiri Politic arrow Ordonanţele lui Cioloş şi Grindeanu
 Publicitate pdf

CELE MAI CITITE DIN ACEASTA SECTIUNE

Ordonanţele lui Cioloş şi Grindeanu
(4 voturi)
Saturday, 04 February 2017

Unul a mărit puterea procurorilor, iar celălalt le-a limitat-o

Ordonanţele lui Cioloş şi Grindeanu

 

Modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală produce efecte ce pot fi în folosul unor părţi şi în dezavantajul altora. Tocmai de aceea, orice decizie de acest gen aduce de la sine controverse şi proteste în stradă. Cine are dreptate? Anul trecut, Guvernul Cioloş a adoptat prin Or­donanţa de Urgenţă 18/2016 modificarea unor pre­vederi legale, iscînd un val de critici, invocîndu-se faptul că unele prevederi nu ar fi constituţionale. Guvernul Grindeanu a adoptat prin Ordonanţa de Urgenţă 13/2017 unele modificări ale Codului penal. Diferenţa dintre cele două decizii este că prima dădea mai multă putere procurorilor, iar cea de-a doua limitează acţiunile procurorilor.

Modificările din Guvernul Cioloş

Pe 18 mai 2016, Guvernul Cioloş a modificat şi completat, prin ordonanţă de urgenţă, Codul penal şi Codul de procedura penală. În total au fost revizuite 151 de articole, 132 în Codul de procedură şi 19 în cel penal, pe motivul punerii în acord a codurilor cu deciziile Curţii Constituţionale şi implementării unor directive europene pentru care procedura de infringement era iminentă. Vom prezenta principalele modificări contestate.

# Unul dintre articolele contestate a fost art. 153 privind obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane care, la punctul 1, prevede: „(1) Procurorul poate solicita, cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, unei instituţii de credit sau oricărei alte instituţii care deţine date privind situaţia financiară a unei persoane, comunicarea datelor privind existenţa şi conţinutul conturilor şi a altor situaţii financiare ale unei persoane în cazul în care există indicii temeinice cu privire la săvîrşirea unei infracţiuni şi există temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie probe“. Astfel, procurorul are puteri depline, fără a mai avea nevoie de un mandat din partea judecătorului.
# De asemenea, articolul 305, alineatul 3 din Codul de procedură penală conferă poliţistului, ca organ de urmărire penală, puterea de a transforma o persoană în suspect.
„(3) Atunci cînd există probe din care să rezulte bănuiala rezonabilă că o anumită persoană a săvîrşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală şi nu există vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1), organul de urmărire penală dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de aceasta, care dobîndeşte calitatea de suspect. Măsura dispusă de organul de cercetare penală se su­pune, în termen de 3 zile, confirmării procurorului care supraveghează urmărirea penală, organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte acestuia şi dosarul cauzei.
# La art. 242 alin. (4) din Codul de procedură penală, prin articolul II punctul 57 din Ordonanţa de urgenţă, care efectiv îi dă procurorului puterea de a anula o hotărîre judecatorească în materia unor drepturi şi libertăţi fundamentale (cum ar fi proprietatea şi libertatea de mişcare): „În cursul urmăririi penale, revocarea măsurilor preventive ale controlului judiciar şi controlului judiciar pe cauţiune, precum şi înlocuirea acestor măsuri între ele se dispune de procuror, chiar dacă măsura a fost luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi“.
#  În alineatul 12 al articolului 172 s-a introdus cuvîntul „poate“: „După finalizarea raportului de constatare, cînd organul judiciar apreciază că este necesară opinia unui expert sau cînd concluziile raportului de constatare sînt contestate, se poate dispune efectuarea u­nei expertize“. Prin introducerea acestui cuvînt a fost dată o portiţă de scăpare anchetatorilor care nu cer expertize la do­sar.
# La articolul 174 din CPP s-a făcut o modificare catalogată la acea vreme de unii a­vocaţi ca fiind „periculoasă“: „Du­pă alineatul (2) al articolului 174, se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cu­prins: (21) Nu poate fi desem­nată ca expert recomandat de părţi în aceeaşi cauză o persoană care funcţionează în cadrul aceleiaşi instituţii medico-legale, institut sau laborator de specialitate cu expertul desemnat de conducerea instituţiei respective la solicitarea organului judiciar“. „Această modificare previne surprize, gen experţi care veneau să spună că interceptările sînt editate sau trunchiate. Va fi interesat cum vor interpreta noţiunea de institut“, lămureau specialiştii.
# La articolul 215, alineatul 8, este prevăzut: „În  cursul  urmăririi  penale,  procurorul  poa­te dispune, din  oficiu  sau  la  cererea  motivată  a  inculpatului,  prin ordonanţă, impunerea unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial, dacă apar motive temeinice care justifică aceasta, după ascultarea  inculpatului“.
# Articolul 308 privind procedura audierii anticipate: „(1) Atunci cînd există riscul ca persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente sau un martor să nu mai poată fi audiat în cursul judecăţii, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea audierii anticipate a acestuia“. La alineatul 3 se prevede: „(3) Participarea procurorului este obligatorie“.
# După alineatul (5) al articolului 335 se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: „(6) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia infirmă soluţia de netrimitere în judecată şi dispune redeschiderea  urmăririi  penale,  anterior  comunicării  ordonanţei  care  cuprinde  această  soluţie,  redeschiderea urmăririi penale nu este supusă confirmării judecătorului de camera preliminară“.

Modificările din Guvernul Grindeanu

Ordonanţa de Urgenţă 13/2017 a Guvernului Grindeanu a fost dată marţi seară.  Principalele modificări făcute care au strînit valul de proteste:

Modificări la Codul penal care vor intra în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial
# Art. 269 din Codul penal privind favorizarea infractorului se modifică la alineatul 3. „(3) Favorizarea săvîrşită de un membru al familiei sau afin pînă la gradul II nu se pedepseşte“, noutatea constînd în faptul că a fost extins gradul de rudenie, pînă la gradul, dar şi prin introducerea unui nou alineat: „(4) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative“.
# Art. 297 - Abuzul în serviciu modificat: „(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, îndeplineşte un act prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau nu îndeplineşte un act prevăzut de dispoziţiile exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei ori o vătămare gravă, certă şi efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sînt prevăzute şi garantate de legile în vigoare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea serviciului, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţa politică, avere, vîrsta, dizabilitate, boala cronică necontagioasă sau infectie HIV/SIDA se pedepseste cu inchisoare de la o lună la un an sau cu amendă“ . A fost introdusă valoarea limită de 200.000 de lei şi a fost micşorată pedeapsa, faţă de cea de la 2 la 7 ani, cît era în vechea formă, la ambele aliniate.
# Articolul 298, privind neglijenţa în serviciu, se abrogă.
# Alineatul (1) al articolului 301 se modifică şi va avea următorul cuprins: „(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-au obţinut, direct sau indirect, foloase patrimoniale, pentru sine, pentru soţul sau, pentru o rudă ori pentru un afin pînă la gradul II inclusiv se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică“, fiind scos paragraful din forma actuală. „...sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură“.
# Alineatul (1) al articolului 308 se modifică şi va avea următorul cuprins: „(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297, 299, 300 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvîrşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice“. Iată forma actuală a alin. 1 art. 308: „(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvîrşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice“.
# Alineatul (1) al articolului 336 se modifică şi va avea următorul cuprins: „(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sînge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă“. Modificarea constă în faptul că persoana era pedepsită în baza alcoolemiei pe care o avea cînd a fost prins şi nu „la momentul prelevării mostrelor biologice“, din forma actuală.
# După articolul 336 se introduce un nou articol, articolul 336/1, cu următorul cuprins: „Art. 336/1 - Consumul de alcool sau de alte substanţe ulterior producerii unui accident de circulaţie (1) Fapta conducătorului unui vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurarii probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, pînă la recoltarea probelor biologice, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. (2) Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante, după producerea accidentului de circulaţie şi pînă la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea sînt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sînt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto“.

Modificări aduse la Codul de procedură penală, care au intrat în vigoare

# Alineatul (5) al articolului 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: „(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întîi, lit. e), f) - cu excepţia prescripţiei, i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plîngerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată actiunea civilă“, faţă de forma actuală care prevede: „În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întîi, lit. e), f), g), i) şi j), precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă“.
# Alineatul (2) al articolului 215/1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputînd să depăşească 60 de zile. Prevederile art. 212 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător“. Forma actuală a alin. 2 art. 215/1: „În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputînd să depăşească 60 de zile“.
# După alineatul (2) al articolului 290 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Denunţul se depune la organul de urmărire penală competent în termen de 6 luni de la data săvîrşirii faptei prevăzute de legea penală“.
# După alineatul (1) al articolului 557 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Odată cu înmînarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se aduce la cunoştinţă, sub semnatură, în scris, dreptul prevăzut de art. 466 alin. (1), iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal“.
# „(1) Judecătorul delegat cu executările penale va sesiza instanţa competentă pentru a se stabili incidenţa art. 4 sau a art. 6 din Codul penal pentru cauzele judecate definitiv. Judecata se va face de urgenţă, la intrarea în vigoare a art. I, pentru cauzele în care s-au aplicat pedepse sau măsuri privative de libertate“.

 

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code


Vizualizari: 8961

Comentarii (2)
Scris de 200.000 lei in 04-02-2017 19:24 - Vizitator
 
 
Si nu vi se pare scandalos articolul de lege care pur si simplu da voie la abuz in serviciu daca prejudiciul este mai mic de 200.000 lei? 
 
Asa, din articol, vi se pare o bagatela. 
 
Ar fi de ajuns sa vina alt guvern care sa indexeze cu inflatia suma de 200.000 de lei!!!
 
Scris de mar in 04-02-2017 13:48 - Vizitator
 
 
Pai atunci nu s-a facut atata media si nu se stiu multe, dar istoria o sa le arate
 

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 


embedgooglemap.net

******* Hotel ILA - telefon: 0747943375 *******

  CurierTV - Televiziunea sufletului tau!
 
CurierTV - Televiziunea sufletului tau!
Intrebarea Curierului


Comentarii

Cititorii mei, stăpânii mei sau despre încă o diversiune
Nu stiu ce procentaj de diversiune rezulta din actiunea de retragere a unor decoratii dar,in mod sigur este o "golaneala...
12/12/19 22:10 Mai mult...

Un temut procuror s-a pensionat!
Felicitari d-le procurer. Cred ca sunteti putin mai in varsta , aveti 27 de ani de munca , eu mai am putin si va egalez ...
12/12/19 21:42 Mai mult...

A fost demis prefectul Emilian Dragnea
Curatenie! Asta a umblat numai sef peste tot,vezi directoriatul de la DSP Arges si altele.... Un capabil,ce naiba! He...
12/12/19 18:33 Mai mult...

Cititorii mei, stăpânii mei sau despre încă o diversiune
nu mai jigniti un editorialist senil, ratat si nostalgic prin ungherele comunistoide din piteşti!
12/12/19 18:32 Mai mult...

A fost demis prefectul Emilian Dragnea
Curatenie! Asta a umblat numai sef peste tot,vezi directoriatul de la DSP Arges si altele.... Un capabil,ce naiba! He...
12/12/19 18:25 Mai mult...

Exclusiv
 Prima Pagina Curierul Zilei
Fii reporter!
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zi record

Luni, 11.11.2019

--- 2.687 vizitatori unici ---

 
Flag Counter


PRchecker.info