Curierul Zilei - Pescuitul în Delta Dunării
PRIMA PAGINA
 Publicitate pdf
Pescuitul în Delta Dunării Imprimare E-mail
(0 voturi)
sâmbătă, 09 septembrie 2017

Curierul zilei vă prezintă locurile de pescuit

Pescuitul în Delta Dunării

 

Curierul zilei şi-a propus să vină în sprijinul pescarilor sportivi din judeţul nostru, iar în fiecare săptămînă vă vom prezenta cîte o baltă de pescuit din Argeş, şi nu numai, pentru a fi cît mai bine informaţi cînd vă programaţi o partidă de pescuit, vom publica descrierile făcute de proprietarii bălţilor pe paginile de Facebook sau pe site, dar şi comentariile pescarilor. În această săptămînă, vă vom prezenta condiţiile în care puteţi pescui în Delta Dunării. După cum ştiţi, Delta Dunării a fost declarată rezervaţie naturală, iar cei care vor să pescuiască aici trebuie să respecte regulile impuse de autorităţi.   

Conform Ordinului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, cu modificările şi completările ulterioare, permisul de acces în rezervaţie pentru turişti este de:
 • 5 lei/persoană/zi;
• 15 lei/persoană/săptămână;
• 30 lei/persoană/an.
 Tariful de intrare nu se aplică pentru copii, elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, foşti deţinuţi politici, urmaşii eroilor martiri şi răniţii din Revoluţia din decembrie 1989, precum şi persoanelor fizice care au domiciliul în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe (localităţi care au terenul administrativ integral sau parţial în interiorul rezervaţiei), respectiv, judeţul Tulcea: Tulcea, Parcheş, Somova, Mineri, Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Nufăru, Malcoci, Victoria, Băltenii de Sus, Beştepe, Mahmudia, Murighiol, Dunăvăţu de Sus, Dunăvăţu de Jos, Sarinasuf, Colina, Plopu, Valea Nucarilor, Agighiol, Sabangia, Zebil, Babadag, Sarichioi, Enisala, Sălcioara, Jurilovca, Lunca, Ceamurlia de Jos, Vişina, Baia; judeţul Constanţa: Năvodari, Mihai Viteazu, Istria, Nuntaşi, Săcele, Corbu, Vadu; judeţul Galaţi: Galaţi.
 Achitarea tarifului de intrare în scop turistic stabilit conform Ordinului Nr. 610 din 19 mai 2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, cu modificările şi completările ulterioare, emis de Ministrul Mediului şi Pădurilor, se poate face:
 a) cu numerar la: casieria Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), de luni - joi: 8.00 - 16.30; vineri: 8.00 - 14.00, şi la Centrele de Informare din localităţile din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (Chilia Veche, Sulina, Crişan, Sfântu Gheorghe) şi limitrofe (Murighiol).
b) cu numerar sau cu card bancar (program nonstop) la automatele de permise instalate la sediul ARBDD; în Miniportul Turistic din localitatea Jurilovca; în localitatea Corbu (judeţul Constanţa) la intrarea în localitate dinspre Năvodari, pe şoseaua care duce spre plajă, la marginea satului.
c) online, achitînd contravaloarea lor cu cardul bancar prin aplicaţia de achiziţionare a permiselor pe site-ul instituţiei.
Taxe de intrare în Delta Dunării
Conform Ordinului 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către ARBDD la solicitarea persoanelor fizice şi juridice:
 Permisul de acces în rezervaţie pentru turişti este de:• 5 lei/persoană/zi; • 15 lei/ persoană/săptămînă • 30 lei/persoană/an;
 Permisul de acces pentru autovehicule este de • 10 lei/autovehicul/zi; • 100 lei autovehicul/an;
 Permisul de acces pentru ambarcaţiuni este de: • 20 lei/ambarcaţiune/sejur ; • 100 lei/ambarcaţiune/an.
 Pentru persoanele juridice: Contravaloarea permiselor de acces achitată prin virament bancar, în contul instituţiei noastre nr. RO96TREZ64120E365000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, beneficiar: A.R.B.D.D. Tulcea, Cod fiscal: 3722040, este necesar să aibă menţionat la explicaţii:
• tarif acces pentru persoane
• tarif acces pentru autovehicule
• tarif acces pentru ambarcaţiuni
La solicitarea organelor de control, vizitatorii trebuie să prezinte permisul de acces şi dovada plăţii pe durata vizitei în perimetrul RBDD.
 Accesul cu nave şi ambarcaţiuni în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se face respectînd Hotărîrea Guvernului Nr. 538 din 08 iulie 2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul RBDD, emis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în baza permisului de acces pentru nave şi ambarcaţiuni.
 Obţinerea permisului este condiţionată de plata unui tarif: 100,00 lei/ambarcaţiune / an, respectiv 20,00 lei/ambarcaţiune/sejur. Tariful nu se aplică pentru persoanele fizice care au domiciliul în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe, respectiv, judeţul Tulcea: Tulcea, Parcheş, Somova, Mineri, Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Nufăru, Malcoci, Victoria, Băltenii de Sus, Beştepe, Mahmudia, Murighiol, Dunăvăţu de Sus, Dunăvăţu de Jos, Sarinasuf, Colina, Plopu, Valea Nucarilor, Agighiol, Sabangia, Zebil, Babadag, Sarichioi, Enisala, Sălcioara, Jurilovca, Lunca, Ceamurlia de Jos, Vişina, Baia; judeţul Constanţa: Năvodari, Mihai Viteazu, Istria, Nuntaşi, Săcele, Corbu, Vadu; judeţul Galaţi: Galaţi.
 Accesul cu autovehicule în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se face în baza unui permis de acces pentru autovehicule, ce este condiţionat de plata unui tarif în valoare de 100,00 lei/autovehicul/an, respectiv 10,00 lei/autovehicul/zi.
 Plata tarifelor se poate face cu numerar la casieria Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, de luni pînă joi: 8.00 - 16.30; vineri: 8.00 - 14.00, cu numerar/card bancar la automatele de permise (program non-stop) instalate la sediul ARBDD, în Miniportul Turistic din localitatea Jurilovca şi în localitatea Corbu (jud. Constanţa) la intrarea în localitate dinspre Năvodari, pe şoseaua care duce spre plajă, la marginea satului, precum şi prin intermediul aplicaţiei de plăţi online de pe pagina de internet a instituţiei http://www.ddbra.ro.
Permisul de pescuit sportiv
Potrivit Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, permisul de pescuit recreativ/sportiv în rezervaţie se eliberează fără perceperea de taxe şi tarife, conform Art. 23.
 • (1) Prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal emis de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau de asociaţiile de pescari sportivi, după caz, fără perceperea de taxe şi tarife.
 Conform Ordinului privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate, permisul de pescuit recreativ/sportiv este:
• un document cu regim special, înseriat
• nominal şi netransmisibil
• se eliberează anual.
 Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul RBDD se face pe baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de ARBDD în conformitate cu prevederile Ordinului privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului re­creativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate, emis în comun de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (159/24 iunie 2011) şi Ministerul Mediului şi Pădurilor (1266/18 aprilie 2011)
Eliberarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv:
 • la automatele de permise (program non-stop) instalate la sediul ARBDD, în Miniportul Turistic din localitatea Jurilovca şi în localitatea Corbu (jud. Constanţa), la intrarea în localitate dinspre Năvodari, pe şoseaua care duce spre plajă, la marginea localităţii.
• la Centrele de Informare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (Chilia Veche, Sulina, Crişan, Sfîntu Gheorghe) şi limitrofe (Murighiol).
• online, prin aplicaţia de plăţi online de pe pagina de internet a instituţiei, http://www.ddbra.ro
Ce peşti puteţi reţine
Dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic (Extras din anexa la Ordinul nr. 342 din 28 mai 2008):
 1. Avat (Aspius aspius) 30
2. Aterină (Atherina mochon) 7
3. Babuşcă (Rutilus rutilus) 15
4. Batcă (Blicca bjioerkna) 15
5. Biban (Perca fluviatilis) 12
6. Crap (Cyprinus carpio) 35
7. Caras (Carassius auratus) 15
8. Caracudă (Carassius carassius) 17
9. Cosac (Abramis sp.) 25
10. Clean (Leuciscus cephalus) 25
11. Coregon (Coregonus sp.) 22
12 Calcan (Scophthalmus maeoticus) 29. Scobar (Chondostroma nasos) 20
13. Cambulă (Pleuronectes  Platichthys flesus) 20
14. Chefal (Mugil sp.) 25
15. Fusar (Aspro streber) 12
16. Gingirică (Clupeonela cultriventris) 7
17. Hamsie (Engraulis encrasicholus) 7
18. Lin (Tinca tinca) 25
19. Lipan (Thymallus thymallus) 25
20. Morunas (Vimba vimba) 25
21. Mreană (Barbus barbus) 27
22. Oblete (Alburnus alburnus) 12
23. Plătică (Abramis brama) 25
24. Păstrăv (Salmo sp.) 20
25. Roşioară (Scardinus erythrophtalmus) 15
26. Rizeafcă (Alosa caspio) 15
27. Săbiţă (Pelecus cultratus) 20
28. Rechin (Squalus acanthias) 120
29. Scobar (Chondostroma nasos) 20
30. Somn (Silurus glanis) 50
31. Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 22
32. Scrumbie albastră (Alosa maeotica) 23
33. Stavrid (Trachurus mediteraneus) 12
34 Şalău (Stizostedion sp ) 40
35. Ştiucă (Esox lucius) 40
36. Sprot (Spratus spratus) 7
37. Văduviţă (Leuciscus idus) 30
38. Raci (Astacus sp.) 9
39. Scoică de rîu (Unio pictorum) 8
40. Broaşte (Rana sp.) 30g/buc.
41. Cosaş (Ctenopharingodon idella ) 40
42. Novac (Hypophthalmichthys nobilis) 40
43. Sînger (Hypophthalmichthys molitrix) 40
44. Midie (Mytilus galloprovincialis) 4,5
• Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv:
 - să respecte legislaţia privind desfăşurarea pescuitului recreativ/sportiv pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
- să deţină permis de acces eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
• Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării anunţă pescarii sportivi că în zona de pescuit Braţț Chilia între km 40 - km 0 (delimitată de următoarele limite geografice: la est km 0, iar la vest braţul Babina) resursa piscicolă este concesionată societăţii SC Răduţă Sporting Tours SRL în baza contractului de concesiune valabil pînă în 2018. Zona concesionată include braţele Babina şi Cernovca, ostroavele Babina şi Cernovca, braţul Musura pînă la vărsare în golful Musura, canalul de centură al amenajării piscicole Popina, precum şi canalele Cardon, Sondei şi Sfiştofca.
Obligaţiile deţinătorilor de permise de pescuit recreativ/sportiv:
 • să respecte legislaţia privind desfăşurarea pescuitului recreativ/sportiv;
• să respecte legislaţia de mediu şi prevederile planurilor de management şi ale regulamentelor ariilor naturale protejate;
• să se legitimeze şi să prezinte documentele solicitate de organele de control abilitate;
• pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării să deţină permis de acces eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării;
• să păstreze curăţenia în zona de pescuit, iar depozitarea şi deversarea de deşeuri de orice tip pe sol, în apă, pe maluri, plajă sînt strict interzise.
 În scopul asigurării protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii şi al evitării conflictelor de interese dintre activitatea de pescuit comercial şi cea de pescuit sportiv, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura stabileşte condiţiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, astfel:
a) pe cursul şi braţele Dunării şi în Delta Dunării, cu maximum 4 undiţe sau 4 lansete cu cîte două cîrlige fiecare;
b) pe Dunăre şi în Delta Dunării un pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5 kg de peşte/zi sau numai un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg.
 Conform prevederilor Ordinului nr. 342 din 28 mai 2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic, publicat în Monitorul oficial nr.410 din 2 iunie 2008 şi postat pe website-ul ARBDD: www.ddbra.ro ; www.rezervatiadeltadunarii. ro ; www.biosfera-deltadunarii.ro ; www.romania-deltadunarii.ro / Acasă > Activităţi > Pescuit > Legislaţie specifică:
• lungimea peştelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanţei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.
• puietul şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime prevăzute sau exemplarele de specii strict protejate vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.
• se interzice pescuitul sturionilor, exemplarele capturate accidental din această specie fiind deversate în mod obligatoriu în apă, indiferent de starea acestora.
Delta Dunării
Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, cu modificările şi completările ulterioare şi postată pe website-ul ARBDD: www.ddbra.ro; www.rezervatiadeltadunarii.ro; www.biosfera-deltadunarii.ro;www.romania-deltadunarii.ro/ Acasă > Activităţi > Pescuit > Legislaţie specifică:
 1. Constituie contravenţii următoarele fapte:
 • pescuitul sportiv/recreativ fără acte de reglementare emise de ARBDD sau cu încălcarea prevederilor acestora;
• pescuitul sportiv/recreativ în zone interzise sau în perioadele de prohibiţie;
• refuzul persoanelor de a se legitima, la solicitarea expresă a personalului Administraţiei Rezervaţiei, şi de a prezenta documentele solicitate;
• neasigurarea salubrizării locurilor de pescuit sportiv sau a locurilor de campare;
• accesul persoanelor fizice şi juridice pe teritoriul rezervaţiei fără acte de reglementare emise de ARBDD sau nerespectarea prevederilor acestora;
• pescuitul cu unelte interzise conform legislaţiei în vigoare.
 2. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Administraţiei Rezervaţiei, al Gărzii Naţionale de Mediu şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră.
 Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării informează vizitatorii că în perimetrul Rezervaţiei este interzisă instalarea corturilor, cu excepţia locurilor de campare autorizate, amenajate şi dotate corespunzător cerinţelor igienico-sanitare.
Măsura este adoptată atît în scopul prevenirii accidentelor, îmbolnăvirilor şi altor riscuri ce pot surveni în cazul campării în zone lipsite de facilităţi igienico-sanitare, cît şi pentru prevenirea efectelor negative asupra speciilor şi habitatelor naturale, generate de comportamentul turiştilor ce campează în astfel de locuri. Adresăm vizitatorilor Rezervaţiei rugămintea ca, pentru siguranţa lor sanitară, să folosească numai spaţiile de cazare autorizate existente în localităţile din Delta Dunării şi din zonele învecinate.
  M.Duinea

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code


Vizualizari: 1991

Fii primul care comenteaza articolul

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Precedent   Următor >


embedgooglemap.net


Google Analytics
Zi record

Luni, 18.03.2019

--- 3.802 vizitatori unici ---

Sfinții zilei

Horoscop zilnic

Flag Counter


PRchecker.info