Curierul Zilei - Pescuit sportiv fără crap, somn, ştiucă şi şalău!
PRIMA PAGINA

*** Şedinţă ordinară la Topoloveni      *** ️Lucrări de investiţii în Piteşti”     *** Conacul Brătianu prin ochii elevilor      *** Maşinile cu volan pe dreapta, nu mai trec RAR-ul      *** Incendiu la Rucăr      *** Reţinut după ce şi-a terorizat socrii     *** În arest după ce a condus fără permis      *** Bun de plată după ce a cîştigat altcineva    *** Montura pentru crap    *** Localizarea crapului sălbatic    *** Preliminarii CE 2020    *** Vor victoria în Ardeal     *** După puncte la Petroşani!     *** România debutează azi în Suedia!     *** Încă două medalii pentru CS Dacia Mioveni     *** Turneu semifinal de volei, la Mioveni     *** Sfinţii zilei      *** Promovare la locul de muncă!     *** Ruladă mozaic cu caşcaval     *** Evenimente 23 martie de-a lungul vremii     *** Emeric Imre în „Zugravul“, la Filarmonica Piteşti     *** Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei    *** Filmele săptămînii 22 - 28 martie    *** Închis pentru infracţiuni rutiere     *** Au transportat o femeie de 250 kg     *** Două fetiţe şi o femeie, rănite în accident    *** Copiii au aflat cum sunt amprentaţi infractorii   

 Publicitate pdf
Pescuit sportiv fără crap, somn, ştiucă şi şalău! Imprimare E-mail
(0 voturi)
vineri, 17 noiembrie 2017

Din 2018, pescarii trebuie să respecte noi reguli

Pescuit sportiv fără crap, somn, ştiucă şi şalău!

 

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a publicat, acum cîteva zile, proiectul de ordin privind sta­bilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor ac­vatice vii, în anul 2018. Ca modificări faţă de anul în curs se remarcă introducerea propunerii venite din par­tea conducerii Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării prin care pescarii sportivi nu mai pot lua acasă peştele capturat: „Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, pescuitul recreativ este permis numai cu eliberarea capturilor de somn, ştiucă, crap, salău.    


De asemenea, noutatea este că în a doua prohibiţie se va putea pescui:
„ În perioada 7 aprilie - 5 iunie inclusiv, pescuitul ştiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ şi a momelilor artificiale, cu eliberarea capturii de îndată în mediul acvatic natural“.
Deasemenea, pescarii comerciali au un avantaj, dacă anul acesta pescuitul la toate tipurile de setcă era interzis, în ordinul pe 2018 se precizează că:
„Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă cu ochiul de plasă mai mic decît (a=70 mm, 2a=140 mm) în bălţile, lacurile, gîrlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în perioada 1 iunie - 30 septembrie inclusiv“.
Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ministrului Mediului: CAPITOLUL I - Zone şi perioade de prohibiţie
Art. 1 (1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie - 5 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie - 5 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ al oricaror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în rîul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stanca - Costeşti, pe o durata de 60 de zile, în perioada 07 aprilie - 05 iunie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în fluviul Dunărea în zona care constituie frontiera de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie - 30 mai inclusiv.
(4) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în zona Gârla Turcească - Meleaua Sfântu Gheorghe pînă la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 07 aprilie - 05 iunie inclusiv.
Zonele de protecţie
Art. 4 - Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii:
500 m amonte şi aval pe axul albiei minore, în zona podurilor, peste cursurile de apă care au cel puţin un punct de sprijin în albia cursului de apă;
rîul Mureş în zona municipiului Arad, între cartierele Micalaca şi Subcetate (zona dintre podul rutier şi podul CFR);
rîul Mureş de la confluenţa rîului Gurghiu cu rîul Mureş, aval pînă la barajul din localitatea Reghin;
rîul Mureş prag beton Brîncoveneşti, amonte pînă la balastiera „Haneş“;
rîul Mureş în zona termocentralei Iernut avînd coordonatele 46.28’12,86″N, 24.11’9,42″ E;
rîul Mureş în zona localităţii Iernut avînd coordonatele 46.27’14,47 „N, 24.14’49,41” E;
rîul Mureş în zona localităţii Gheja avînd coordonatele 46.27’15,76 „N, 24.3’38,25” E;
rîul Crişul Repede, localitatea Tarian, de la priza de captare canalul Crişurilor Tarian 47°5’17.62″N 21°47’2.63″E în aval pînă la puntea pietonală Tarian 47°5’15.24″N 21°46’4.67″E;
rîul Crişul Repede, comuna Santandrei/comuna Borş, 500 m aval 47°4’52.45″N 21°50’10.59 „E şi amonte 47°4’47.19″N 21°50’49.21″E de priza de apă staţie sortare balastiera Aquaserv Santion;
rîul Crişul Negru, localitatea Şoimi, de la halta Şoimi 46°41’7.97″N 22°7’36.95″E spre amonte pînă la podul Urvis de Beiuş 46°40’49.56″N 22°9’1.37″E;
rîul Crişul Negru, localitatea Ginta, de la prag Ginta confluentă amonte canal moară Ginta 46°45’3.41″N 22°5’0.28 „E în aval pînă la polder Ginta 46°45’36.53 „N 22°3’37.23″E;
rîul Olt aval baraj ACH Avrig avînd coordonatele - lat. 45.743333, long. 24.389500 - pînă la 200 m aval confluenta cursului principal al Oltului cu braţul secundar avînd coordonatele - lat. 45.736774, long. 24.375538, pe ambele maluri.
În aceste zone se interzice pescuitul începînd cu data intrării în vigoare a prezentului ordin pînă la data de 15 martie fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art.1.
Perioadele de prohibiţie la diverse specii
CAPITOLUL II - Specii şi perioade de prohibiţie
Art. 7- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
a) ştiuca între 15 februarie - 15 martie inclusiv;
În perioada 07 aprilie - 05 iunie inclusiv, pescuitul ştiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ şi a momelilor artificiale, cu eliberarea capturii de îndată în mediul acvatic natural;
b) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborţul de rîu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteana (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;
c) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;
d) păstravul de mare (somonul de Marea Neagra) tot timpul anului;
e) păstravul indigen, păstravul curcubeu şi păstrăvul fîntînel, începînd cu data intrării în vigoare a prezentului ordin pînă la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie pînă pe 31 decembrie;
f) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiintific;
g) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie - 31 august inclusiv.
Restricţii în Marea Neagră
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) prin excepţie de la prevederile art.1 alin. (1), pescuitul rechinului, deţinerea şi comercializarea acestuia, în perioada 15 martie - 15 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toata perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiintific;
d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 1 mai - 31 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinîndu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).
3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentulului (UE) nr………… al Consiliului din …………….de stabilire, pentru 2018, a posibilitatilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice din Marea Neagra care stabileşte ca perioada de prohibiţie a acestei specii 15 aprilie -15 iunie inclusiv.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a=400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, alin. (1) speciile marine de peşti altele decît cele prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol sînt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;
(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea „beam traulului@ în perioada de prohibiţie a speciilor demersale se face cu obligativitatea notificării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura la fiecare ieşire/intrare în port a ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan, cu excepţia teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pînă la izobata de 20 m.
Cînd şi unde putem pescui scrumbia
vArt. 8 - Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ a scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră pînă la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 07 aprilie -16 apilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 12 aprilie –26 aprilie inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, pîna la Chiciu km 374,5 pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai - 30 mai inclusiv, iar de la Chiciu km 374,5 pînă la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 15 aprilie -15 mai inclusiv;”
d) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în faţa gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adîncime de 5 kilometri în largul mării şi pe un coridor lat de 2 kilometri socotit cîte 1 kilometru de o parte şi de alta a axului braţelor Sfîntu Gheorghe şi Sulina.
În faţa braţului Chilia, lăţimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul braţului, iar spre nord pînă la limita apelor teritoriale române;
e) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 28 martie - 06 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
f) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sînger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.
CAPITOLUL III - Dispoziţii finale
Art. 9 (1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sînt cele prevîzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării şi în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca cu ochiul de plasă mai mic decît (a=70 mm, 2a=140 mm) în bălţile, lacurile, gîrlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în perioada 1 iunie - 30 septembrie inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
(5) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi. n
(6) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” este permis pescuitul cu cîrlige cu nadă (paragate şi pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice protejate.
(7) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pescuitul recreativ este permis numai cu eliberarea capturilor de somn, ştiuca, crap, şalau. Populaţia locală cu domiciliul în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (deţinatoare de permis de pescuit familial) face exceptie de la prevederile prezentului alineat şi poate practica pescuitul recreativ în conditiile prevăzute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10 (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se supune derogarilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sînt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 11 (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

M.Duinea


Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code


Vizualizari: 1823

Fii primul care comenteaza articolul

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Precedent   Următor >


embedgooglemap.net


Google Analytics

Zi record

Luni, 18.03.2019

--- 3.802 vizitatori unici ---

Sfinții zilei

Horoscop zilnic

Flag Counter


PRchecker.info