Curierul Zilei - Pescuitul, interzis două luni!
PRIMA PAGINA
 Publicitate pdf
Pescuitul, interzis două luni!
(0 voturi)
Saturday, 10 March 2018

Din 7 aprilie începe prohibiţia

Pescuitul, interzis două luni!


Curierul zilei şi-a propus să vină în sprijinul pescarilor sportivi din judeţul nostru, iar în fiecare săptămînă, vă vom prezenta cîte o baltă de pescuit din Argeş şi nu numai, tehnici de pescuit la diverse specii de peşti, nade, momeli şi monturi pentru prinderea acestora, reţete culinare pe bază de peşte, dar şi cele mai importante legi în vigoare privind pescuitul sportiv. Pentru o partidă reuşită este nevoie să fiţi cît mai bine informaţi despre specia de peşte pe care o vizaţi şi să folosiţi exact ce trebuie pentru a prinde adevărate capturi.     

În această săptămînă, vă vom prezenta cele mai importante prevederi ale Ordinului nr. 8/174/2018 emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2018.

Din 15 martie, liber la ştiucă!

Art.1(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie - 05 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 zile, în perioada 7 aprilie - 22 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
Specii şi perioade de prohibiţie (2018)
art.7 (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
a) ştiuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin pînă la 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. 1;
b) în mod special, pe teritoriul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv la ştiucă este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release);
c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul(Zingel strebel), ghiborţul de rîu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;
d) coregonul şi lipanul, tot timpul anului
e) păstravul de mare (somonul de Marea Neagră) tot timpul anului
f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fîntanel, începînd cu data intrării în vigoare a prezentului ordin pînă la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie pînă pe 31 decembrie.
g) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
h) femelele de raci, în perioada de la data intrării în vigoare a prezentului ordin pînă la 15 iunie inclusiv, şi femelele şi masculii de raci, în perioada 1 noiembrie-31 decembrie inclusiv;
i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana) pe o durată de 62 zile în perioada 1 iulie - 31 august.

Pescuitul sturionilor, interzis tot anul

În apele Marii Negre se interzic:
a) prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul rechinului, deţinerea şi comercializarea acestuia, în perioada 15 martie-15 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie- 30 noiembrie inclusiv;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toata perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;
d) pescuitul guvizilor, pe o durata de 31 de zile, în perioada 1 mai-31 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinîndu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economica exclusivă).
(3) Perioada de prohibiţie a calcanului este 15 aprilie-15 iunie inclusiv.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), speciile marine de peşti, altele decît cele prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol, sînt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.
(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisa tot timpul anului. Utilizarea „beam traulului“ în perioada de prohibiţie a speciilor demersale se face cu obligativitatea notificării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan, cu excepţia teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pînă la izobata de 20 m.

Prohibiţia scrumbiei de Dunăre (2018)

- Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ al scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră pînă la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 07 aprilie - 16 apilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pînă la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 12 aprilie - 26 aprilie inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, pînă la Chiciu, km 374,5, pe o durată de 30 de zile, în perioada 12 mai-10 iunie inclusiv;
d) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Chiciu, km 374,5, pînă la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 15 aprilie-15 mai inclusiv;
e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în faţa gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adîncime de 5 kilometri în largul mării şi pe un coridor lat de 2 kilometri socotit cîte 1 kilometru de o parte şi de alta a axului braţelor Sfîntu Gheorghe şi Sulina. În faţa braţului Chilia, lăţimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul braţului, iar spre nord pînă la limita apelor teritoriale române;
f) În conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada 28 martie - 06 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“.
g) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sînger, novac, cosac) se pot reţine în vederea valorificarii.

Precizări importante

Numerotarea kilometrilor fluviali se face începînd de la Marea Neagră (km 0). Numărul kilometrilor creşte pe măsură ce ne îndepărtăm de aceasta, ajungînd pînă la km 1011 exact în punctul de graniţă dintre judeţul Mehedinţi şi Caras-Severin. Kilometri fluviali sînt marcaţi de obicei pe malul Dunării cu indicatoare de formă pătrată sau dreptunghiulară (fundal alb şi scris negru). Timocul (denumirea exacta este Timocul Roşu) este un rîu de pe malul sîrbesc al Dunării, situat aproximativ în dreptul localitatii PRISTOL (MH) din ţara noastră. Indicatorul kilometrului fluvial 845,6 este amplasat exact în faţa gurii de vărsare a acestui rîu. Prohibiţia la scrumbie este făcută nu numai pe date calendaristice, ci şi pe kilometri fluviali, asta însemnînd, conform ordinului în vigoare pe anul 2018, că NU SE POATE PESCUI scrumbia în nici un fel (comercial recreativ/sportiv şi familial) ÎN AVAL DE GURA TIMOCULUI în perioada 15 aprilie - 15 mai, dar POATE FI PESCUITĂ fără probleme ÎN AMONTE DE ACEST LOC, adică de la km 845,6 pînă la PF2 sau/şi mai sus pe Dunăre. Scrumbia poate fi pescuită (în perioada de prohibiţie) de la Pristol (km 845,6) în sus, respectiv Gruia, Izvoare, Balta Verde, Gogoşu, Ţigănaşi, etc.

DISPOZITII FINALE

Art 9.
- (1) Caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sînt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare.
- (2) Se interzice folosirea navoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării şi în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 01 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
- (3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gîrlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, în perioada 1 iunie-30 septembrie inclusiv.
- (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), la propunerea guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de tip setcă în bălţile, lacurile, gîrlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în condiţii hidrologice nefavorabile.
- (5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim - Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în tot timpul anului.
- (6) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă dulce se aplica reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi.
- (7) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este interzis pescuitul cu cîrlige cu nadă (paragate şi pripoane).
Art 10.
- (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completarile ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.
- (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sînt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art 11.
- (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
- (2) în amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţa de acvacultura eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, eliberat în baza următoarelor documente:
a) facturi fiscale în ultimii 3 ani pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;
b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicita avizul;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteelor;
d) licenţa de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
-3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
Art 12.
- Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, cu modificările şi completările ulterioare.
Art 13.
- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.
M.Duinea

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code


Vizualizari: 3491

Fii primul care comenteaza articolul

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 


embedgooglemap.net


Zi record

Marţi, 20.08.2019

--- 9.253 vizitatori unici ---

Horoscop zilnic

Flag Counter


PRchecker.info