Curierul Zilei - Lacul Şindriliţa are peşte şi regulament strict!
PRIMA PAGINA
Editorial *** ️ ALERTĂ MAXIMĂ ÎN ROMÂNIA. Ce a găsit Poliţia în geanta unui pasager     Fapt divers *** ️ Cîinele l-a împiedicat pe hoţ să plece cu prada     Fapt divers *** ️ S-a spînzurat în Săptămîna Patimilor     Fapt divers *** ️ A ajuns cu mîna distrusă la spital!     Social *** ️ Joia Mare-Cina cea de Taină     Social *** ️ OUG privind coplata serviciilor medicale la privat     Social *** ️ Învăţămîntul profesional relansat!     Social *** ️ Apartamentele s-au scumpit!     Sport *** ️ Vor în careul de aşi!     Sport *** ️ Nini: „Sper să obţinem cel puţin o victorie!“     Sport *** ️ Au pierdut cu 2-1, după pauză!    
 Publicitate pdf
Lacul Şindriliţa are peşte şi regulament strict! Imprimare E-mail
(0 voturi)
sâmbătă, 02 iunie 2018

 Curierul zilei vă prezintă bălţile de pescuit

Lacul Şindriliţa are peşte şi regulament strict!


Curierul zilei şi-a propus să vină în sprijinul pescarilor sportivi din judeţul nostru, iar în fiecare săptămînă, vă vom prezenta cîte o baltă de pescuit din Argeş, şi nu numai, tehnici de pescuit la diverse specii de peşti, nade, momeli şi monturi pentru prinderea acestora, reţete culinare pe bază de peşte, dar şi cele mai importante legi în vigoare privind pescuitul sportiv. Pentru o partidă reuşită este nevoie să fiţi cît

mai bine informaţi despre specia de peşte pe care o vizaţi şi să folosiţi exact ce trebuie pentru a prinde adevărate capturi. În această săptămînă, vă vom prezenta lacul Balta Şindriliţa din judeţul Ilfov, o baltă destul de bună pentru crap situată destul de aproape de Bucureşti. Balta are aspect semisălbatic, este foarte bine îngrijită de către cel care o administrează şi oferă condiţii destul de bune şi de campare. Taxele sînt destul de accesibile, însă regulamentul este destul de strict.    


Balta Şindriliţa 1 se află în jud. Ilvof, între localităţile Afumaţi şi Şindriliţa. Accesul se face direct din E85, pe partea dreaptă în sensul spre Urziceni (înainte de GerMag). De la DN pînă pe baltă drumul este pietruit şi accesibil pe orice vreme. Lăţimea balţii este în medie de cca 80 m, iar adîncimea medie de 1,7 m. Substratul nu are mîl gros şi nici foarte multe agăţături. Pescuitul se efectuează pe un singur mal, de pe standuri numerotate şi cu o lăţime generoasă, dotate cu mese şi băncuţe. Populaţia piscicolă este reprezentată în principal de crap, cteno şi caras.
Cum se ajunge la baltă:
Pe şoseaua Bucureşti - Urziceni (DN 2) pe partea dreapta pînă la intrarea în localitatea Şindriliţa imediat după Afumaţi.
Se poate ajunge cu:
1. Mijlocul auto propriu: Se iese din Bucureşti prin Şoseaua Colentina, traversînd oraşul Voluntari şi localitatea Afumati. Pe partea dreapta a drumului, pînă în localitatea Şindrilita, vis a vis de Pioneer, este intrarea în curtea amenajării piscicole, marcată cu un panou vizibil de la distanţă.
Drumul de aproximativ 200 de m de la intrare pînă la cabana administraţiei are pe ambele părţi o livadă de pomi fructiferi, şi este practicabil indiferent de condiţiile meteo.
Cei care vin de pe Şoseaua de Centură, o vor părăsi la ieşirea spre Suceava/Urziceni, intrînd în localitatea Afumaţi.
2. Maxi-taxi 532 Bucureşti - Şindriliţa, cu plecare din parcarea hipermarketului Kaufland Colentina, pînă la intrarea în curtea bălţii. Tarif 3 lei/ persoană.
Regulament Balta Pescuit Şindriliţa 1-1A:
Înainte de accesul pe locul de pescuit, pescarul va consulta prezentul regulament şi va achita taxa corespunzătoare numai în cazul în care este de acord cu aceste reguli!.
Administraţia bălţii îşi rezervă dreptul de a stabili şi a impune reguli de desfăşurare a activităţilor în cadrul bălţii Şindriliţa 1-1A, cît şi dreptul de a modifica acest regulament fără a anunţa în prealabil clienţii!
● Din momentul intrării pe teritoriul amenajării piscicole circulaţia cu autovehicule se face cu viteza redusă.
● Regulament ce trebuie respectat de pescar şi însoţitorii acestuia, în urma achitării taxei de pescuit:
● Ziua de pescuit începe la ora 6.00 şi se încheie la 18.00. Se poate pescui doar prin plata taxei aferentă partidei de 12 ore.
● 80 lei - Taxa partida de pescuit pentru 12 ore.
● Clientul trebuie să păstreze dovada achitării serviciilor pe toată durata desfăşurării acestora.
● Pescuitul pe timp de noapte este interzis! (ATENŢIE!!! pe timp de noapte paza canină şi monitorizare video).
● Partida de 12 ore este valabilă în intervalul orar 6.00 -18.00. În urma achitării tarifului pentru aceasta partidă, pescarul poate reţine o cantitate maximă de 5 kg de peşte din cel capturat.
Este strict interzis pescuitul la “BOMBĂ”.
● Pescuitul pe Balta Şindriliţa este permis cu maximum 5 scule (lansete sau undiţe). Pescarul care doreşte să pescuiască cu mai mult de 5 scule, va fi obligat să achite o taxă suplimentară de 25lei/sculă suplimentară).
● Plantatul este permis doar cu navomodel fără taxă de plantat şi fără a deranja alţi pescari.
● Pescuitul din barcă este strict interzis şi nu este permisă plantarea cu barca cu vîsle.
10 lei - Taxa de agrement.
● Persoanele în plus care însoţesc pescarul (altele decît 1 însoţitor sau familia) vor achita o taxă de agrement de 10 lei/persoană.
● Un singur însoţitor al pescarului poate pescui cu o undită (la caras), însă doar în dreptul standului ocupat.
Cantitate reţinută:
Crap - 5 kg sau cteno cu greutate între 3 - 5 kg. Ce e sub 2 kg sau peste 5 se eliberează.
● Carasul prins nu se socoteşte în limita cantităţii incluse în regulament şi se poate reţine în orice cantitate în limita bunului simţ.
● Cantitatea de crap, cteno sau somn ce depăşeste cantitatea de 5 kg/12 H şi se doreşte a fi reţinută se poate păstra contra cost (15 lei/kg).
● Se vor elibera, necondiţionat, exemplarele de crap, cteno sau somn cu greutatea mai mică de 1 kg, precum şi exemplarele cu greutatea mai mare de 5 kg.
● Exemplarele de crap sau cteno (cu greutăţi între 1 şi 5 kg) ce depăşesc limita admisă şi nu se doresc a fi reţinute vor fi eliberate imediat ce sînt capturate, în stare vie şi nevătămate. În caz contrar pescarul va fi obligat să achite contravaloarea cantităţii suplimentare ce depăşeste limita admisă şi păstrată în juvelnic. Şalăul, somnul sau fitofagul se eliberează.
Reguli de conduită:
 Se va prezenta personalului bălţii peştele prins în orice moment în care este solicitat acest lucru, precum şi cel reţinut la plecare. Este interzisă păstrarea peştilor prinşi peste limita admisă dacă nu se intenţionează achiziţionarea acestora suplimentar.
● Pescarul are obligaţia să se aşeze în dreptul standului de pescuit rezervat sau ales de la începutul partidei (acesta îşi poate schimba locul de pescuit numai prin anunţarea paznicului şi se poate muta pe un alt loc de pescuit ce nu este rezervat).
● Se poate pescui NUMAI în dreptul locurilor de pescuit marcate (standuri).
● Este interzis pescuitul în stuf (cu exceptia locurilor marcate) şi este interzisă crearea de locuri de pescuit în diverse zone ale bălţii sau în stuf.
● Pescarii şi însoţitorii acestora vor manifesta un comportament respectuos şi civilizat faţă de ceilalţi pescari şi faţă de personalul bălţii. Este obligatorie respectarea întregului regulament. În caz contrar, vor fi evacuaţi de pe baltă fără a se returna taxa, în cazul în care a fost achitată.
● Este interzis scăldatul (inclusiv pentru recuperarea sculelor luate de peşti) şi pescuitul de pe diguri.
● Încercarea recuperării lansetei sau undiţei de pescuit prin intrarea în apă este strict interzisă, se va anunţa paznicul pentru recuperarea acestora.
● Fiecare pescar va avea obligatoriu spray antiseptic şi minciog.
● Pescarul are obligaţia să mînuiască cu grijă peştii prinşi indiferent de greutatea peştelui.
Liniştea şi curăţenia:
● Pe Balta Şindriliţa sînt interzise muzica, injuriile, petrecerile sau orice altă activitate ce poate deranja pescarii din jur.
● La locul de pescuit este obligatorie păstrarea ordinii şi curăţeniei precum şi luarea tuturor măsurilor de prevenire a evenimentelor negative (incendii, degradări ale materialelor din dotarea standurilor, distrugeri de orice fel şi alterarea calităţii apei prin aruncarea de deşeuri).
● Vinovaţii vor răspunde penal sau administrativ, după caz.
● Se vor păstra liniştea şi curăţenia bălţii şi în zonele de agrement. Este interzis focul direct pe iarbă(se foloseste grătarul cu picioare sau grătarul de la locul de pescuit).
● Pescarii sînt obligaţi să întreţină curăţenia generală a lacului de pescuit, fără a lăsa chiştoace, seminţe şi alte lucruri aruncate pe jos.
Controlul:
● Nu părăsiţi locul de pescuit şi nu încărcaţi maşina cu bagaje, pînă nu anunţaţi paznicul să vină în control.
● Se vor controla: orice bagaj, lăzile frigorifice, grătarul personal, etc.
● Personalul Bălţii Şindriliţa are dreptul să controleze pescarul inclusiv în interiorul autoturismului.
● Se va cîntări peştele prins dacă este cazul. În situaţia neanunţării paznicului se vor da toate bagajele afară din autoturism pentru control amănunţit.
● Este interzis părăsirea standului cu maşina fără anunţarea în prealabil a paznicului.
De reţinut:
● Regulamentul se substituie unui act normativ de protecţie a muncii.
● Pescarii şi însoţitorii acestora îşi asumă întreaga răspundere în cazul în care, pe durata şederii pe teritoriul bălţii, sînt implicaţi într-un accident/incident de orice natură.
● Administratia este exonerată de orice răspundere civilă, administrativă şi materială pentru orice formă de accidente, incidente şi urmări generate de consumul de alcool sau neatenţie a pescarului şi însoţitorilor acestora.
PESCARUL trebuie să înţeleagă faptul că în timpul partidei de pescuit se află în incinta unei PROPRIETĂŢI PRIVATE şi trebuie sa respecte regulamentul intern. Cel care va fi prins că sustrage/ascunde peşte (crap, cteno sau somn), altul decît cel de drept, conform prezentului regulament, se face vinovat de furt, faptă penală pedepsită de art. 228 Cod Penal şi va fi reţinut pînă la sosirea organelor de poliţie, urmînd a fi luate măsurile ce intră în competenţa organelor de ordine.
● Pescarul sau însoţitorul care va fi găsit că nu respectă unul din punctele din regulament va fi dat afară din incintă, după ce se va elibera în apă peştele prins de acest pescar şi nu va mai fi primit pe baltă niciodată.
● Prin plata taxei de pescuit sportiv, se înţelege faptul ca onorabilul nostru client acceptă INTEGRAL şi NECONDIŢIONAT prevederile acestui REGULAMENT.
Comentariile pescarilor:
Dan Ionescu, 25 mai
Am pescuit pe Balta Sindriliţa cu 2 lansete, un feeder si un picker. Pe feeder am folosit un cosulet de tip method iar la picker un cosulet open-end. La method am pescuit în malul opus, la distante aprox. între 5 si 15 m de mal, iar cu pickerul am pescuit aproape, la distante de aprox. 15-20m de mal. Nada folosită a fost groundbait si micropelete de la Fabrica de Nadă iar ca momeală de cârlig, porumb flotant cu diverse arome (tot Fabrica de Nadă)  si momeala vie. La această partidă, momeala de succes a fost cea vie (rîma în principal), deşi trăsături a provocat si porumbul flotant cu aromă de chilli & pepper de culoare albă. Rezultatul a fost 5 crapi cu greutatăţi cuprinse intre 2 si 5 kg. Caras am prins aproape o galeată de vopsea de aproape 10 kg. Media carasilor a fost de 500-600 grame.
Alina Valentina Radu, 1 mai ·
O experienta grozava! Nu am prins niciodată atat de mult peste ca aici! Super curat si amenajat!
Sandu Gabriel Mihai, 13 aprilie ·
O balta cu peste!!! Frumoasa curata cu paznici ok si cu un patron super!!! Felicitari
Chira Andreea, 3 mai, la 12.35 ·
Foarte frumos! O balta foarte curata.Nu ma buna de pescuit! Merita pescuitul acolo!
Cercel Mihaela Cornelia, 10 septembrie 2017 ·
Am pescuit pe data de 9.09.2017 pe aceasta balta. Am ramas placut impresionata. Curatenie, paznici respectosi si peste in balta. Va multumim, domnule Radu, pt tot si cu siguranta mai revenim.
Stelian Gherghiceanu, 14 septembrie 2017 ·
Balta curata si cu peste! Puteti veni ptr a va convinge.
M.Duinea

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code


Vizualizari: 2683

Fii primul care comenteaza articolul

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Precedent   Următor >


embedgooglemap.net


Google Analytics
Zi record

Luni, 18.03.2019

--- 3.802 vizitatori unici ---

Sfinții zilei

Horoscop zilnic

Flag Counter


PRchecker.info