Curierul Zilei - Totul despre ajutoarele pentru căldură
PRIMA PAGINA arrow social economic arrow social economic arrow Totul despre ajutoarele pentru căldură

*** Sfinţii zilei      *** RATATOUILLE:TI      *** Noroc în dragoste şi rost de bani!     *** PASTILA de UMOR      *** Evenimente 11 decembrie de-a lungul vremii     *** Atelier de reciclare    *** Expoziţia „Mergînd după rază”     *** „Vienna Classic Christmas” la Piteşti      *** Viaţa prin ochi de copil    *** Seară de operă, operetă şi balet      *** Ajutor pentru veteranii de război     *** Firmele plătite să facă angajări     *** Cum se stabileşte rezidenţa fiscală     *** „Cel mai frumos copil din Argeş“!     *** 13 şoferi lăsaţi pietoni     *** Răpus de alcool, a căzut în stradă     *** Protest spontan la uzina Dacia     *** Doi morţi şi trei răniţi grav     *** Minor prins la volan dus în arest!      *** Condamnare cu suspendare pentru trafic de droguri     *** Ultimul meci din 2018     *** Buhăescu, în topul golgheterilor!     *** Tony Bishop, indisponibil mai multe etape!     *** Aproape de podium!     *** Liga 1 - Etapa 19     *** Performanţe la Cupa Moş Nicolae la înot     *** Cele mai bune rezultate obţinute la Cupa Moş Nicolae 2018      *** 10 goluri într-un meci!    

 
Totul despre ajutoarele pentru căldură Imprimare E-mail
(3 voturi)
miercuri, 10 octombrie 2018

Important pentru cei care nu au posibilităţi financiare

Totul despre ajutoarele pentru căldură


Începe depunerea cererilor pentru ajutoarele de căldură, pentru sezonul rece 2018-2019. Cine beneficiază de acest spijin financiar de la stat şi care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite, aflaţi din materialul următor. Solicitările vor fi depuse la centrele furnizorului de energie termică, SC. Termo Calor Confort. 

Începînd cu data de 15.10.2018 va demara  acţiunea de primire a cererilor şi  a declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea  locuinţei, în vederea  aplicării  prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019. Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este conditionată atît de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cît şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.4 la H.G.nr.920/2011. Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa nr.4, nu beneficiazã de ajutor pentru încălzirea locuinţei toatã familia. Proprietarul a două sau mai multe apartamente/clădiri cu destinaţie de locuinţă nu va putea beneficia de  ajutorul pentru încălzirea locuinţei.  În acest sens, pentru toţi solicitanţii ajutorului de încălzire, se vor face verificări cu privire la bunurile mobile sau imobile pe care le deţin şi care se află în evidenţele fiscale.

Titularul locuinţei face solicitarea

În sensul prevederilor ordonanţei amintite, prin familie se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei  este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Nu se iau în calcul  alocaţiile copiilor

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de intreţinere, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia: alocatiei  de stat pentru  copii prevazuta de Legea 61/1993, a  ajutorului social prevăzut de Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a alocaţiei pentru susţinerea  familiei, acordată  în  baza Legii nr.277/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a  bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.  privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională» prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.  privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional. 

Ce subvenţii se acordă  

Familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiţia ca venitul net lunar pe membru de familie sa fie de pînă la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. În acest caz, compensarea procentuală  aplicată la factura lunară pentru energie termică, se prezintă astfel:
În cazul persoanelor       singure, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, şi care au venituri / membru de familie cuprinse 786.1 lei – 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală de 10%.  De asemenea, pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute mai sus, se aplică o compensare  procentuală mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie. 

Sprijin financiar şi pentru încălzirea cu gaze naturale    

Pentru familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, sau lemne/ cărbuni/ combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 615 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai sus:

Ajutor pentru încălzirea cu lemne

   Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi (lemne, cărbuni) sau petrolieri este de 58 lei. Pentru familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică plafonul maxim de ventituri este de 615 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului alăturat:

Cereri pentru încălzire pe energie electrică, gaze, lemne, cărbuni 

În cazul solicitării  ajutoarelor pentru  energie  electrică,  se efectuează  obligatoriu  anchete sociale pentru toate situaţiile, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere vor fi însoţite obligatoriu de documente justificative privind componenţa  familiei, veniturile realizate de  membrii acesteia precum şi acte doveditoare privind  locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, pentru a se evita acordarea de drepturi necuvenite şi înregistrarea de debite ce nu pot fi recuperate. Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, energie  electrica se va desfasura  în cadrul centrului de colectare, de  pe raza municipiului Piteşti, cu următoarea locaţie: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti, b-dul I.C.Bratianu nr.56 , parter.  Activitatea de primire a cererilor  se va desfăşura după următorul program: Luni-miercuri, de la 8.00 la 12.00 şi de la 14.00 la 16.00, joi de la 8.00 la 12.00 şi de la 14.00 la 18.00, iar vineri de la 8.00 la 12.00.

Cereri pentru energie termică centralizată

 Pentru ajutorul cu energie termică în sistem centralizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa, veniturile şi bunurile solicitanţilor, se depun individual sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi numai  la furnizorul de energie termică – S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.  – situat în strada Calea Bucureşti, bl. U4, mezanin, în centrele de colectarea cererilor stabilite de acesta, respectiv:Centrul nr.1-Punctul Termic 907(Locaţie- Gavana langă Sc.Generala Matei Basarab): Centrul nr.2 Sediul SC TERMOCALOR CONFORT (Locaţie- Calea Bucureşti, bl.U4, mezanin ): Centrul nr.3: Punctul Termic 510 (Locaţie-  str.Doamna Bălaşa, lîngă Teatrul  Aschiuţă); Centrul nr.4: Punctul Termic 602 (Locaţie Trivale, lîngă Dispensar); Centrul nr.5: Punctul Termic 802(Locaţie Craiovei, lîngă Kaufland ): Centrul nr.6: Punctul Termic  1006 (Locaţie Petrochimiştilor, lîngă piaţa Prundu). Activitatea de primire a cererilor pentru energie termică se va desfăşura după următorul program: luni-vineri între 8:30 şi 15:30 .

Se fac anchete sociale pentru descoperirea fraudelor

       Pe parcursul  sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale se vor  efectua  anchete  sociale pentru verificarea situatiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă. În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate la solicitarea agenţiilor teritoriale se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începînd cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu. Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decît cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz si se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal

Modificarea veniturilor trebuie anunţată

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi cereri-declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. La începutul sezonului rece  noiembrie 2018 — martie 2019, termenul limită de depunere  a cererilor şi    declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei  este  pînă la 20.11.2018.           
După această dată, se vor înregistra cereri pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului  la  ajutorul pentru încălzirea locuinţei se va face după cum urmează:
   a) începînd cu luna depunerii cererii  pentru cei  care  au depus  documentele pînă la  data de 20  ale  lunii respective;
  b)  începînd cu luna următoare  pentru cei care  au depus  documentele după  data  de 20  ale lunii  respective.

Vizualizari: 976

Comentarii (1)
Scris de iorgu petruta in 10-10-2018 15:57 - Vizitator
 
 
Sa se dea drumul la caldura noaptea este foarte frig in apartamente nu stam dupa subventionati
 

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Precedent   Următor >
embedgooglemap.net

Click view
Click view

******* Hotel ILA - telefon: 0747943375 *******

  CurierTV - Televiziunea sufletului tau!
Intrebarea CurieruluiComentarii

M-am îndrăgostit de Klaus Iohannis
Mai lasati-ne toti acei care il tot pupati pe d-l Pres in dos. El ne dispretuieste pe toti nelasandu-si sotia sa se prez...
10/12/18 23:33 Mai mult...

Criticile unui comunist convins
acesti prim-secretari aveau avantaje numeroase, atat ei cat si neamurile lor. tin minte ca in bloul de la Regent, Calea ...
10/12/18 21:56 Mai mult...

„În retur vom fi mult mai puternici”
Ce tot îl mâncați de k.... .........
10/12/18 21:31 Mai mult...

M-am îndrăgostit de Klaus Iohannis
Pensionarul serios nu stie nici sa scrie bine romaneste. Nu e de mirare ca pune botul la balivernele bolsevice de tip an...
10/12/18 19:08 Mai mult...

M-am îndrăgostit de Klaus Iohannis
Dragii mei, PSD a facut CENTURA pitestiului, PSD a facut autostrada Bucuresti Ploiesti,PSD ne=a marit pensiile,PSD a dub...
10/12/18 18:17 Mai mult...

 Prima Pagina Curierul Zilei
Fii reporter!

Google Analytics


Zi record

Vineri, 23.11.2018

--- 4.141 vizitatori unici ---

 
 

Sfinții zilei

Horoscop zilnic

 
Flag Counter


PRchecker.info